ایستاسازه
En Ar

نقشه های ژئوفیزیک

ژئوفیزیک (Geophysics)

ژئوفیزیک یا فیزیک زمین از شاخه‌های اصلی علوم زمین است که به مطالعه کمّی خواص مختلف فیزیکی زمین با روش های لرزه ای ، مغناطیسی [...]
بیشتر بخوانید ⟵