ایستاسازه
En Ar

پروژه سازه نگهبان خرپایی

پروژه مسکونی شهر قدس – کرامت

شرح کلی پروژه مسکونی شهر قدس – کرامت: پروژه مسکونی [...]


بیشتر بخوانید

پروژه ایران زمین – دی

انسان همواره درصدد بوده است تا امکانات رفاهی بیشتری در [...]


بیشتر بخوانید

پروژه تجاری – اداری جردن – بنیسی

شرح کلی پروژه جردن – بنیسی: پروژه مجتمع تجاری اداری [...]


بیشتر بخوانید

پروژه ظفر – دلیری

برای ساخت طبقات سازه ای منفی (پایین تر از تراز [...]


بیشتر بخوانید