ایستاسازه
En Ar

پروژه نیلینگ

پروژه پارک فناوری پردیس

شرح کلی پروژه پارک فناوری پردیس: پروژه پارک فناوری پردیس [...]


بیشتر بخوانید

پروژه شهر قدس – کرامت

شرح کلی پروژه مسکونی شهر قدس – کرامت: پروژه مسکونی [...]


بیشتر بخوانید

پروژه ایران زمین – دی

انسان همواره درصدد بوده است تا امکانات رفاهی بیشتری در [...]


بیشتر بخوانید

پروژه جردن – بنیسی

شرح کلی پروژه جردن – بنیسی: پروژه مجتمع تجاری اداری [...]


بیشتر بخوانید

پروژه جمشیدیه – سی و دوم

امروزه در بسیاری از پروژه های ساختمانی، حضور طبقات منفی [...]


بیشتر بخوانید

پروژه مسکونی ایران زمین – دی

شرح کلی پروژه پروژه مسکونی ایران زمین – دی: پروژه [...]


بیشتر بخوانید

پروژه فونیکس – پایدارسازی گود به روش مهار متقابل (استرات) و نیلینگ

روش های مختلفی برای پایدارسازی دیواره های گودهای عمیق در [...]


بیشتر بخوانید

پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار)

شرح کلی پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار): [...]


بیشتر بخوانید

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس

شرح کلی پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس: [...]


بیشتر بخوانید

پروژه مسکونی پل رومی – دولو

شرح کلی پروژه مسکونی پل رومی – دولو: پروژه مسکونی [...]


بیشتر بخوانید

پروژه مسکونی ظفر – دلیری

شرح کلی پروژه مسکونی ظفر – دلیری: پروژه مسکونی ظفر [...]


بیشتر بخوانید

پروژه تجاری – مسکونی خوی – مدرس

شرح کلی پروژه تجاری – مسکونی خوی – مدرس: پروژه [...]


بیشتر بخوانید