ایستاسازه
En Ar

کارفرما

مدیریت طرح (Construction Management)

عملکرد های مدیریت طرح ، تحت یک موافقت نامه که [...]
بیشتر بخوانید

مدیریت پیمان (Management Contracting)

مدیریت پیمان (Management Contracting (MC یا پیمان مدیریت روشی است [...]
بیشتر بخوانید

نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی (Construction Supervision)

نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی (Construction Supervision) ، یکی [...]
بیشتر بخوانید