ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - عملیات بتن ریزی

دو نوع بسیار رایج سازه های ساخته شده در ایران، سازه های فلزی و بتنی می باشند. به بیان دیگر، اجزای مختلف تشکیل دهنده این سازه ها عمدتاً از نوع بتن و فولاد به صورت پروفیل های نورد شده یا میلگردهای ساختمانی می باشد. پر واضح است که عمده بخش های مختلف سازه های بتنی از بتن و میلگرد تشکیل می شود. اما در هر دو نوع سازه های بتنی و فولادی، شالوده (پی یا فونداسیون) به صورت بتن مسلح اجرا می گردد. از این رو، اجرای عملیات بتن ریزی برای هر دو نوع سازه مشترک می باشد.

پس از اتمام عملیات پایدارسازی دیواره های گود پروژه (در صورت دارا بودن طبقات منفی سازه ای) و خروج کامل حجم خاک داخل محدوده گود و با رسیدن به عمق مورد نیاز جهت اجرای پی (فونداسیون) سازه پروژه، کف گود جهت اجرای بتن مگر و پس از آن شالوده سازه، تسطیح و رگلاژ می گردد. این فرآیند عمدتاً توسط دستگاه بابکت صورت می پذیرد. پس از اجرای بتن مگر، عملیات اجرای شالوده (فونداسیون) سازه آغاز می گردد. بخش نخست این عملیات را فرآیند آماده سازی و قالب بندی در بر می گیرد. این بخش متناسب با طرح هندسی شالوده که تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون سربار سازه ای و جنس خاک بستر پروژه ارائه می گردد، پیش می رود.

با اتمام فرآیند قالب بندی شالوده سازه، عملیات آرماتور بندی توسط تیم اجرایی صورت می پذیرد تا نوبت به مهمترین بخش اجرای شالوده، یعنی عملیات بتن ریزی برسد. با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از باربری شالوده به وسیله بتن تأمین می گردد، اجرای دقیق و صحیح عملیات بتن ریزی جهت حصول بتن با کیفیت و با دوام، بسیار حائز اهمیت می باشد. بدین منظور متناسب با طرح اختلاط ارائه شده، بتن مورد نیاز از طریق کارخانه تولید بتن آماده یا توسط دستگاه بچینگ سیار (موبایل) در محل کارگاه تولید می گردد. حالت دوم عمدتاً برای پروژه های بزرگ با حجم بتن ریزی بالا به کار می رود. در حالت نخست نیز بتن پس از تهیه در محل کارخانه توسط کامیون های دارای میکسر به محل کارگاه منتقل می شود. مسافت محل کارخانه تولید بتن آماده تا محل پروژه و متعاقب آن زمان رسیدن به مقصد در این حالت مهم و تعیین کننده می باشد.

با تهیه مخلوط بتن، عملیات بتن ریزی به وسیله تجهیزاتی همچون پمپ بتن و توسط نیروی انسانی و تحت نظارت مهندس ناظر از دورترین نقطه آغاز می گردد. جهت حصول بتن با کیفیت و متراکم و خروج هوای موجود در میان سنگدانه های طرح اختلاط، عملیات ویبره صورت می پذیرد. پس از آن، با استفاده از ابزاری همچون شمشمه و تراز، سطح بتن تسطیح می گردد. جهت حصول مقاومت طرح و بتن با کیفیت و با دوام، می بایست فرآیند عمل آوری بتن در طی روزهای آتی مطابق با استانداردها و آیین نامه های مربوطه صورت پذیرد.

عملیات بتن ریزی

دو نوع بسیار رایج سازه های ساخته شده در ایران، سازه های فلزی و بتنی می باشند. به بیان دیگر، اجزای مختلف تشکیل دهنده این سازه ها عمدتاً از نوع بتن و فولاد به صورت پروفیل های نورد شده یا میلگردهای ساختمانی می باشد. پر واضح است که عمده بخش های مختلف سازه های بتنی از بتن و میلگرد تشکیل می شود. اما در هر دو نوع سازه های بتنی و فولادی، شالوده (پی یا فونداسیون) به صورت بتن مسلح اجرا می گردد. از این رو، اجرای عملیات بتن ریزی برای هر دو نوع سازه مشترک می باشد.

پس از اتمام عملیات پایدارسازی دیواره های گود پروژه (در صورت دارا بودن طبقات منفی سازه ای) و خروج کامل حجم خاک داخل محدوده گود و با رسیدن به عمق مورد نیاز جهت اجرای پی (فونداسیون) سازه پروژه، کف گود جهت اجرای بتن مگر و پس از آن شالوده سازه، تسطیح و رگلاژ می گردد. این فرآیند عمدتاً توسط دستگاه بابکت صورت می پذیرد. پس از اجرای بتن مگر، عملیات اجرای شالوده (فونداسیون) سازه آغاز می گردد. بخش نخست این عملیات را فرآیند آماده سازی و قالب بندی در بر می گیرد. این بخش متناسب با طرح هندسی شالوده که تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون سربار سازه ای و جنس خاک بستر پروژه ارائه می گردد، پیش می رود.

با اتمام فرآیند قالب بندی شالوده سازه، عملیات آرماتور بندی توسط تیم اجرایی صورت می پذیرد تا نوبت به مهمترین بخش اجرای شالوده، یعنی عملیات بتن ریزی برسد. با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از باربری شالوده به وسیله بتن تأمین می گردد، اجرای دقیق و صحیح عملیات بتن ریزی جهت حصول بتن با کیفیت و با دوام، بسیار حائز اهمیت می باشد. بدین منظور متناسب با طرح اختلاط ارائه شده، بتن مورد نیاز از طریق کارخانه تولید بتن آماده یا توسط دستگاه بچینگ سیار (موبایل) در محل کارگاه تولید می گردد. حالت دوم عمدتاً برای پروژه های بزرگ با حجم بتن ریزی بالا به کار می رود. در حالت نخست نیز بتن پس از تهیه در محل کارخانه توسط کامیون های دارای میکسر به محل کارگاه منتقل می شود. مسافت محل کارخانه تولید بتن آماده تا محل پروژه و متعاقب آن زمان رسیدن به مقصد در این حالت مهم و تعیین کننده می باشد.

با تهیه مخلوط بتن، عملیات بتن ریزی به وسیله تجهیزاتی همچون پمپ بتن و توسط نیروی انسانی و تحت نظارت مهندس ناظر از دورترین نقطه آغاز می گردد. جهت حصول بتن با کیفیت و متراکم و خروج هوای موجود در میان سنگدانه های طرح اختلاط، عملیات ویبره صورت می پذیرد. پس از آن، با استفاده از ابزاری همچون شمشمه و تراز، سطح بتن تسطیح می گردد. جهت حصول مقاومت طرح و بتن با کیفیت و با دوام، می بایست فرآیند عمل آوری بتن در طی روزهای آتی مطابق با استانداردها و آیین نامه های مربوطه صورت پذیرد.

جدیدترین ویدیوها

پروژه پردیس – پارک فناوری

پروژه منطقه آزاد انزلی – اوراسیا

پروژه مسکونی نیاوران – دیار 4

پروژه اداری – تجاری یوسف آباد

follow our social’s