ایستاسازه
En Ar

خانه - آموزش - نقشه برداری یا مهندسی نقشه برداری چیست؟ (Surveying)

مهندسی نقشه برداری یکی از رشته های فنی – مهندسی دانشگاهی است که به روش های مختلف جمع آوری اطلاعات زمینی به منظور تهیه نقشه برای کاربران مختلف از روش های متفاوت می پردازد. نقشه یکی از اولین و ضروری ترین مشخصه هر فعالیت عمرانی نظیر پایدارسازی گود، بهسازی خاک، احداث راه، خطوط انتقال نیرو و آب، احداث تونل و مترو و … می باشد.

مهندسی نقشه برداری - ایستاسازه
مهندسی نقشه برداری

نقشه برداری دو مرحله دارد:


 • اندازه گیری: از دستگاه ها و روش های مختلف جهت به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز مرحله دوم استفاده می‌شود.
 • ارائه نتایج: نتایج کار به صورت های زیر ارائه می گردد:

1- آنالوگ (نقشه، مقاطع طولی و عرضی و …)

2- رقمی (مانند جدول‌ها، مدل‌های رقمی زمین)

دو مرحله اصلی نقشه برداری
دو مرحله اصلی نقشه برداری

تاریخچه نقشه برداری

شاید تاریخچه نقشه برداری به زمان انسان های اولیه برگردد که جهت مشخص کردن حدود مزارع و شکارگاه ها و انتقال به نسل بعدی از نقشه برداری استفاده می کردند. یکی از کاربردهای دیگر نقشه برداری به جنگ ها بر می گردد که بودجه های سنگینی نیز در این راه صرف می گردد.

نشانه هایی وجود دارد که کاربرد نقشه برداری به پیش از میلاد حضرت مسیح (ع) می رسد. در روم باستان برای خروج آب های سطحی ناشی از باران و سیلاب ها از استادیوم مشهور شهر، در مصر برای اجرای دقیق طرح اهرام موسوم به اهرام ثلاثه و … انسان به شکل ابتدایی و بسیار ساده از دانش و فن نقشه برداری استفاده کرده است.

در قرن اخیر هم پیشرفت های زیادی در حرفه نقشه برداری در زمینه های شهرسازی، ساختمان سازی، راهسازی، پایدارسازی گود ، بهسازی خاک و … انجام گردیده است. بودجه نظامی جنگ جهانی اول و دوم نیز تأثیر به سزایی در پیشرفت علم نقشه برداری داشته است.


شاخه های مختلف نقشه برداری


1) نقشه برداری زمینی یا ژئودزی (Geodesy)


این شاخه از مهندسی نقشه برداری به تعیین شکل، اندازه زمین، مختصات نقاط روی سطح زمین و یا بالای آن و همچنین بررسی تغییرات زمانی در شکل و میدان ثقل زمین می پردازد.

نقشه برداری زمینی یا ژئودزی - مهندسی نقشه برداری
نقشه برداری زمینی یا ژئودزی – مهندسی نقشه برداری

ریشه یونانی کلمه ژئودزی (Geodesy) به معنای تقسیم زمین است اما اسم این دانش همچون اسم هندسه (Geo+metry) تنها ریشه تاریخی این دانش را نشان می دهد و همان طور که از نام این دو علم مشخص است، علم ژئودزی با علم هندسه یک خاستگاه تاریخی داشته اند. ژئودزی هم شاخه ای از ریاضیات کاربردی و هم شاخه ای از علوم زمین محسوب می گردد.

تمامی علوم زمین (همچون ژئوفیزیک، جغرافیا، زمین شناسی و …) به بررسی مبدأ پیدایش انسان یعنی زمین می پردازند و هریک فنون و علمی را برای این امر اختیار می نماید، به عنوان مثال ژئوفیزیک، دانش فیزیک را و ژئوشیمی دانش شیمی را، جغرافیا (Geography) فنون کارتوگرافی را و … و در این بین ژئودزی علمی است که از هندسه برای شناخت مبدأ انسان یعنی زمین کمک می گیرد، بهتر است بگوییم ژئودزی دانشی است که با چشمان هندسه به زمین می نگرد.


شاخه ژئودزی به گرایش های مختلفی تقسیم می شود مانند:


 • ژئودزی فیزیک (فیزیکال ژئودزی): جهت تعیین پارامترهای میدان ثقل زمین به کار می رود.
 • ژئودزی دینامیک: به بررسی تغییرات لحظه ای در شکل و اندازه زمین می پردازد.
 • ژئودزی ماهواره ای: به تعیین مختصات با روش های ماهواره ای نظیر LLR – SLR و  GPS می پردازد.

کاربردهای علم ژئودزی


 • تعیین سیستم های مختصات جهانی و تعیین موقعیت و ناوبری دقیق آنها: امروزه یکی از مرسوم ترین روش های تعیین موقعیت جهانی استفاده از سامانه های موقعیت یاب ماهواره ای جهانی مانند GPS می باشد.
 • تعیین مدار ماهواره ها و پیش بینی موقعیت آنها: از آن رو که ژئودزی آگاهی بیشتری نسبت به میدان ثقل دارد می تواند امکان تحلیل و بررسی حرکات ماهواره ها در میدان ثقل، برای سایر تخصص های مرتبط به فناوری های ماهواره ای را فراهم آورد.
 • نقشه برداری و تهیه نقشه های دقیق از مناطق بسیار وسیع نظیر یک کشور یا یک استان: در این نوع نقشه برداری لازم است زمین مسطح فرض نشده بلکه انحنای آن در نظر گرفته شود به همین جهت محاسبات روی رویه هایی فضایی همچون بیضوی شکلی که به جای شکل زمین انتخاب می گردد، انجام می گیرد.
 • بررسی حرکت گسل‎ها، بررسی جا به جایی های تکتونیکی، تحلیل جا به جایی های ناشی از زلزله، بررسی یخچال های طبیعی، آتشفشان ها: ژئودزی در شاخه های دیگر علوم زمین همچون ژئودینامیک نیز کاربرد فراوان دارد به گونه ای که امروزه بسیاری از مباحث زئودینامیک خاص علم زئودزی گردیده است. ژئودزی امکان تهیه و پردازش مشاهدات هندسی و فیزیکی را برای اهداف ژئودینامیکی فراهم می آورد.
 • کاربردهای ژئوفیزیکی: میدان ثقل زمین رابطه نزدیکی با موقعیت و جا به جایی در فضای اطراف زمین دارد از این رو است که در ژئودزی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در ژئودزی از دیدگاه های مختلف ریاضی به بررسی میدان ثقل زمین پرداخته می شود. لذا یکی از کاربردهای تئوری های ژئودزی در بحث های پردازش مشاهدات میدان ثقل زمین برای اهداف اکتشافی است. مشاهدات ثقل در مطالعات ژئوفیزیکی میدان های نفتی، گازی و معادن کاربرد بسیار فراوان دارد.
 • تعریف سطوح مبنای مختصاتی (بیضوی، مسطحاتی و ژئوئید)
 • تعیین تغییرات سطح آب های زیرزمینی
 • تعیین لایه های اتمسفر (یونسفر، تروپسفر و …)
گرایش های مختلف ژئودزی - شرکت ایستاسازه
گرایش های مختلف ژئودزی – شرکت ایستاسازه

2) فتوگرامتری (Photogrammetry)


فتوگرامتری علمی است که هدف از آن تعیین مختصات نقاط با استفاده از اطلاعات به دست آمده از روی عکس می باشد که دارای گرایش های مختلفی می باشد:


الف – فتوگرامتری هوائی: این روش مناسب حالات زیر است:


 • مناطق بزرگ و وسیع
 • مناطقی که دسترسی زمینی ندارد و به روش های زمینی نمی توان از آنها نقشه تهیه کرد

ب – فتوگرامتری برد کوتاه: تعیین مختصات نقاطی که فاصله آنها تا دوربین عکسبرداری خیلی کم باشد این شاخه از فتوگرامتری در فعالیت های صنعتی نیز استفاده می شود.

فتوگرامتری - مهندسی نقشه برداری
فتوگرامتری – مهندسی نقشه برداری

شاخه های مختلف فتوگرامتری
شاخه های مختلف فتوگرامتری

3) سنجش از راه دور (RS):


در این گرایش از اطلاعات به دست آمده از تصاویر ماهواره ای، جهت تهیه نقشه استفاده می شود.

سنجش از راه دور - شرکت ایستا سازه
نقشه برداری و سنجش از
سنجش از راه دور - مهندسی نقشه برداری
سنجش از راه دور – مهندسی نقشه برداری

4) سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)


GIS یا سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت طبقه بندی اطلاعات در لایه های مختلف و ارائه مناسب به کاربر، مورد استفاده قرار می گیرد. در این سیستم همه اطلاعات به صورت مکان مرجع دسته بندی می شوند و به منظور اتخاذ یا پشتیبانی یک تصمیم برای حل یک مسئله به بهترین روش و کمترین هزینه کاربردهای فراوانی دارد از جمله:


 • ذخیره
 • بازیابی
 • به هنگام سازی
 • پردازش داده های مکانی
کاربردهای مختلف سامانه اطلاعات جغرافیایی - شرکت ایستاسازه
کاربردهای مختلف سامانه اطلاعات جغرافیایی – شرکت ایستاسازه

5) آب نگاری یا هیدروگرافی (Hydrography)


کاربرد ژئودزی در مناطق آبی، هیدروگرافی نام دارد. هیدروگرافی به عنوان یکی از شاخه های مهم ژئودزی امکان تعیین موقعیت و ناوبری در آب ها (اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و ..) را فراهم می آورد. هیدروگرافی با مطالعه هندسی فیزیکی آب ها به بررسی هندسی سطح و بستر آنها می پردازد و برای صنایع مختلف امکان نقشه برداری در فعالیت های عمرانی مرتبط با آب ها را به وجود می آورد.

آب نگاری یا هیدروگرافی
آب نگاری یا هیدروگرافی

6) مکان نگاری یا توپوگرافی (Topography)


این شاخه از نقشه برداری به برداشت و نمایش شکل زمین و محاسبه مساحت و ارتفاع می پردازد. در واقع هدف اصلی، تهیه نقشه های ارتفاعی است. برای نمایش جزئیات محلی، نمایش گستره گیاهی، عوارض طبیعی و اجسام و ویژگی های ساخته شده توسط انسان و حتی نمایش جزئیات مکان های تاریخی و فرهنگی استفاده می گردد.

در توپوگرافی به صورت خاص کارهایی از قبیل ضبط برجستگی های زمین و یا سطح زمین (دشت‌ها) و با تصویربرداری و کیفیت سه بعدی و به صورت خاص برای مطالعه دقیق و دقیق شدن بر شکل زمین (land forms) انجام می شود و به همین علت، مکان نگاری با عنوان جغرافیای اندازه گیری تصویری (geomorphometry)‏ شناخته می شود.

نقشه توپوگرافی جمهوری اسلامی ایران - شرکت ایستاسازه
نقشه توپوگرافی جمهوری اسلامی ایران – شرکت ایستاسازه

7) نقشه نگاری یا کارتوگرافی (Cartography)


منظور از نقشه نگاری، مراحل ترسیم نقشه می باشد. در این قسمت از نقشه برداری، هنر بسیار دخیل است. در واقع نقشه نگاری یا کارتوگرافی علم و هنر ترسیم نقشه های زمین است.

نقشه نگاری یا کارتوگرافی - شرکت ایستاسازه
نقشه نگاری یا کارتوگرافی – شرکت ایستاسازه

8) کاداستر (Cadastral)


نقشه برداری ثبتی را کاداستر گویند. نقشه برداری ثبتی یعنی نقشه برداری که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد.

نقشه برداری ثبتی
نقشه برداری ثبتی

اهداف نقشه برداری


نقشه های تولید شده توسط نقشه برداری به دو صورت می باشند:


 • تک منظوره: برای انجام هدف خاصی تهیه می شوند مثلاً نقشه توزیع جمعیت، نقشه آماری، نقشه خاک شناسی و …
 • چند منظوره: برای اهداف مختلف و کاربران مختلف ساخته می شوند. مانند نقشه های توپوگرافی و نقشه های داده ها

انواع نقشه ها


 • نقشه خطی: در این نوع نقشه، عوارض به شکل سمبل ‌هایی همراه با نوشته ها جهت بیان خصوصیات آن ها استفاده می گردند. منحنی های میزان نشان دهنده ارتفاعات می باشد.
 • نقشه عکسی (عکس نقشه – اورتو فتو): در نقشه عکسی، عکس های خود عوارض تصویر شده اند. یعنی خود کوه یا دره نمایش داده می شود. تولید این نوع نقشه ها سریع تر از نقشه های خطی است. البته تفسیر این نوع نقشه نیاز به تخصص دارد. تشخیص نوع پوشش گیاهی و یا نوع کاربری زمین در این نوع نقشه دارای صعوبت است. مشکل دیگر این نوع نقشه، عدم مشاهده عوارض، در زیر سایه است.
 • نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره ای
انواع نقشه های نقشه برداری - شرکت ایستاسازه 
انواع نقشه های نقشه برداری – شرکت ایستاسازه 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه طراحی و مشاوره ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه تخریب و خاکبرداری بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

بررسی تاثیر اجرای شبکه ای ستون اختلاط عمیق بر نشست حاصل از روانگرایی پی با رویکردی مدلسازی عددی

پدیده روانگرایی در لایه های ماسه سست اشباع رخ می [...]


بیشتر بخوانید

ارزیابی کیفیت روش اختلاط عمیق با تکیه بر دو مطالعه موردی

این مقاله فرآیند و نتایج یک برنامه مدیریت کیفیت انجام [...]


بیشتر بخوانید

ارزیابی فیزیکی و مکانیکی ستون خاک – سیمان در مقیاس کامل ساخته شده در خاک رسی

تزریق جت اخیراً به یک روش اصلاح خاک تبدیل شده [...]


بیشتر بخوانید

تخمین ظرفیت باربری محوری شمع با استفاده از عدد نفوذ استاندارد و روش عددی

تخمین و برآورد ظرفیت باربری محوری شمع ها از ابتدای [...]


بیشتر بخوانید
follow our social’s