ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - پروژه حکیم – سامان فراز

پروژه حکیم - سامان فراز - ایستاسازه

شرح کلی پروژه حکیم – سامان فراز:


پروژه حکیم – سامان فراز در خیابان شیخ بهایی جنوبی شهر تهران قرار دارد. زمین این پروژه در مجاورت بزرگراه آیت الله حکیم (غرب به شرق) قرار دارد که این همجواری، نمایی بی نظیر به سازه تمام شده پروژه خواهد بخشید. پروژه حکیم – سامان فراز یکی از پروژه های پایدارسازی دیواره های گود عمیق شرکت ایستاسازه می باشد که به روش تاپ – دان (ساخت از بالا به پایین) در حال انجام است. در روش تاپ دان به دلایل مختلفی همچون سرعت اجرا، استفاده از اسکلت فلزی نسبت به اسکلت بتنی رایج تر می باشد.

در کنار فعالیت مذکور، انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک و همچنین نصب اسکلت فلزی زمین پروژه نیز جزء شرح خدمات درخواستی کارفرمای محترم از این شرکت می باشد. مساحت زمین این پروژه در حدود 238 متر مربع است و تراز زیر پی (فونداسیون) در عمق منفی 18 متر از تراز مبنا قرار دارد. بر اساس برآورد اولیه همکاران دفتر فنی و طراحی، سطح پایدارسازی شده دیواره های گود در انتهای عملیات اجرایی پروژه در حدود 1000 متر مربع خواهد بود. یکی از فعالیت های مهم و متمایز صورت گرفته در این پروژه، پیشروی همزمان عملیات خاکبرداری و پایدارسازی دیواره های گود و عملیات نصب اعضای اسکلت فلزی سازه پروژه می باشد. از سویی دیگر، فرآیند اجرای اتصالات سازه فولادی با دقت بسیار زیاد و با به کارگیری نیروهای جوشکار با مهارت بالا و دارای صلاحیت فنی و ایمنی صورت می پذیرد.

پروژه حکیم – سامان فراز

پروژه حکیم - سامان فراز - ایستاسازه

شرح کلی پروژه حکیم – سامان فراز:


پروژه حکیم – سامان فراز در خیابان شیخ بهایی جنوبی شهر تهران قرار دارد. زمین این پروژه در مجاورت بزرگراه آیت الله حکیم (غرب به شرق) قرار دارد که این همجواری، نمایی بی نظیر به سازه تمام شده پروژه خواهد بخشید. پروژه حکیم – سامان فراز یکی از پروژه های پایدارسازی دیواره های گود عمیق شرکت ایستاسازه می باشد که به روش تاپ – دان (ساخت از بالا به پایین) در حال انجام است. در روش تاپ دان به دلایل مختلفی همچون سرعت اجرا، استفاده از اسکلت فلزی نسبت به اسکلت بتنی رایج تر می باشد.

در کنار فعالیت مذکور، انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک و همچنین نصب اسکلت فلزی زمین پروژه نیز جزء شرح خدمات درخواستی کارفرمای محترم از این شرکت می باشد. مساحت زمین این پروژه در حدود 238 متر مربع است و تراز زیر پی (فونداسیون) در عمق منفی 18 متر از تراز مبنا قرار دارد. بر اساس برآورد اولیه همکاران دفتر فنی و طراحی، سطح پایدارسازی شده دیواره های گود در انتهای عملیات اجرایی پروژه در حدود 1000 متر مربع خواهد بود. یکی از فعالیت های مهم و متمایز صورت گرفته در این پروژه، پیشروی همزمان عملیات خاکبرداری و پایدارسازی دیواره های گود و عملیات نصب اعضای اسکلت فلزی سازه پروژه می باشد. از سویی دیگر، فرآیند اجرای اتصالات سازه فولادی با دقت بسیار زیاد و با به کارگیری نیروهای جوشکار با مهارت بالا و دارای صلاحیت فنی و ایمنی صورت می پذیرد.

سایر پروژه ها

پروژه پارک فناوری پردیس

اطلاعات بیشتر

پروژه شهر قدس – کرامت

اطلاعات بیشتر

پروژه شهرک غرب – دادمان

اطلاعات بیشتر