ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - پروژه مسکونی سعادت آباد – سپیدار

پروژه پایدارسازی گود - سعادت آباد - سپیدار - شرکت ایستاسازه

شرح کلی پروژه سعادت آباد – سپیدار:


پروژه سعادت آباد – سپیدار در محله سعادت آباد شهر تهران قرار دارد. زمین این پروژه که در خیابان چهارم قرار دارد، دارای مساحت تقریبی به مقدار 1000 متر مربع می باشد. مطابق با نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم و طراحی صورت گرفته برای سازه پروژه، پی (فونداسیون) آن در عمق منفی 15 متر از تراز مبنا قرار دارد. در پروژه های پایدارسازی دیواره های گود، کسب رضایت از مالکین واحدها و زمین های مجاور دیواره های گود مهم ترین معیار برای انتخاب و به کارگیری روش هایی همچون نیلینگ (میخ کوبی) و انکراژ (مهارگذاری ) می باشد. با توجه به اینکه در این پروژه نیز امکان کسب رضایت جهت انجام حفاری گمانه های عناصر تسلیح میسر نبود، استفاده از روش مهار متقابل (استرات) جهت پایدارسازی دیواره های گود پروژه مورد توجه قرار گرفت و پس از طراحی اعضای آن، در دستور کار همکاران اجرایی قرار گرفته و در حال انجام می باشد. لازم به ذکر است بر اساس برآورد اولیه همکاران دفتر فنی و طراحی، سطح پایدارسازی شده دیواره های گود در انتهای عملیات اجرایی پروژه در حدود 1500 متر مربع خواهد بود.


چالش های پروژه سعادت آباد – سپیدار:


وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی موجود در فرآیند طراحی و اجرای پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری بسیار مهم می باشد. عوارض مجاور پروژه مسکونی سعادت آباد – سپیدار به صورت ترکیبی از خیابان و معبر دسترسی، حیاط های همسایه مجاور و ساختمان های مسکونی چند طبقه همجوار بود. به گونه ای که کوچه چهارم منطقه سعادت آباد در مجاورت ضلع شمالی و حیاط زمین پروژه در همجواری با دیواره جنوبی گود قرار داشت. از سویی دیگر دو ساختمان 5 طبقه (با یک زیر زمین) و 6 طبقه (با یک زیر زمین) و حیاط های مربوط به آنها در مجاورت ضلع های شرقی و غربی قرار داشت.

حضور ساختمان های مسکونی و تعدد زیاد واحدهای آنها و به تبع آن تعدد مالکین موجب گردید تا کارفرمای محترم با چالش اساسی کسب رضایت حفاری گمانه های عناصر تسلیح میخ (نیل) و مهاری (انکر) از مالکین واحدها و زمین های مجاور دیواره های گود روبرو گردند. زیرا انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) زیر شالوده (فونداسیون) ساختمان های مجاور بدون اخذ رضایت از مالکین آنها، منع حقوقی دارد به صورتی که در صورت شکایت همسایگان مجاور، ممکن است پیشرفت عملیات اجرایی را با چالش روبرو کند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که سربار دیواره های شرقی و غربی گود (مجاور ساختمان ها) نسبت به دیواره های شمالی و جنوبی (مجاور خیابان و معبر دسترسی محلی) قابل توجه و سنگین بود. حفظ پایداری دیوار های این ساختمان ها نیز به درخواست کارفرمای پروژه، جزء شرح خدمات شرکت ایستاسازه بود.

در پروژه های مشابه پروژه سعادت آباد – سپیدار که مالکین زمین های همجوار دیواره های گود نسبت به انجام حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر)، رضایت ندارند، استفاده از یک روش پایدارسازی قدیمی و بسیار رایج در کشور ما، یعنی سازه نگهبان خرپایی مطرح می گردد. لکن با بررسی همکاران دفتر فنی و طراحی و با توجه به عرض کم زمین و اشغال فضای قابل توجه از زمین پروژه توسط اعضای سازه نگهبان خرپایی و شالوده مربوط به آنها، استفاده از این روش پایدارسازی منطقی و ممکن نبود.

در هر پروژه گودبرداری شهری، سهولت در دسترسی جهت تردد ماشین آلات مربوط به عملیات پایدارسازی دیواره های گود همچون کامیون های حمل قطعات و اقلام مصرفی، دستگاه های خاکبرداری و بارگیری خاک، کمپرسی های حمل خاک و جرثقیل های مورد نیاز جهت بالا بردن و نصب اجزای پایدارسازی همچون شمع های فولادی بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده می باشد. تردد ماشین آلات سنگین و دسترسی آنها به محل پروژه از طریق کوچه چهارم سعادت آباد که بن بست بود، به یکی از چالش های پروژه برای همکاران اجرایی مستقر در محل کارگاه تبدیل گردیده بود.

مدیریت و برنامه ریزی دقیق و مناسب جهت انجام عملیات خاکبرداری و بارگیری و حمل خاک در هر پروژه گودبرداری شهری بسیار مهم می باشد. در این پروژه نیز با توجه به عوامل مختلف و تأثیرگذار می بایست برنامه ریزی دقیقی جهت استفاده بهینه از ماشین آلات خاکبرداری همچون بیل مکانیکی صورت می پذیرفت. زیرا تقریباً از اواسط پروژه صرفاً استفاده از یک بیل مکانیکی میسر نبود. زیرا فاصله اجزای سیستم پایدارسازی به کار رفته کم بود و می بایست عملیات نصب اجزای پایدارسازی و پنل برداری به نحوی مدیریت می گردید تا کارکرد ماشین آلات خاکبرداری مختل نگردد.

بررسی شرایط حضور انشعابات تأسیسات شهری در محل زمین پروژه بسیار مهم می باشد. در این پروژه نیز علمک گاز در محدوده گودبرداری پروژه و در مجاورت ضلع شمالی قرار داشت که می بایست حفظ می گردید.

چالش دیگر این پروژه کارکرد همزمان اکیپ و نفرات جوشکاری و اکیپ اجرایی عملیات بتن پاشی دیواره ها (شاتکریت) بود. مدیریت زمان و تعیین جبهه کاری مناسب برای گروه های اجرایی مختلف حاضر در محل کارگاه و متناسب با برنامه زمانی پروژه باید به گونه ای صورت می پذیرفت که برنامه زمان بندی کلی پروژه با چالش مواجه نگردد و پروژه مطابق بر برنامه از پیش تعیین شده، تحویل کارفرمای محترم گردد.

با توجه به شیب زیاد برخی از نقاط زمین و اختلاف تراز ارتفاعی دو سمت مقابل و همچنین سست بودن خاک آن ناحیه از زمین پروژه همچون ضلع جنوب شرقی و جنوب غربی، امکان حضور جرثقیل و استفاده از آن جهت نصب اعضای فولادی ممکن و میسر نبود.

در پروژه های گودبرداری شهری که ملک یا زمین محل پروژه به اصطلاح جنوبی می باشد و یا به عبارتی دیگر، معبر دسترسی اصلی یا خیابان در ضلع شمال آن قرار گرفته باشد، می بایست جهت دسترسی نیروهای انسانی پروژه به محل تجهیز کارگاه واقع در ضلع جنوبی گود، پل آدم رو (واک وی) ایجاد کرد. در پروژه سعادت آباد – سپیدار نیز چنین چالشی وجود داشت.


راهکارهای ارائه شده:


پس از بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود و با توجه به عدم کسب رضایت حفاری گمانه های عناصر تسلیح از مالکین واحدهای ساختمان مسکونی مجاور دیواره های شرقی و غربی، استفاده از روش هایی همچون میخ کوبی (نیلینگ) و انکراژ (مهارگذاری) جهت پایدارسازی دیواره ها منتفی گردید. از این رو، همکاران دفتر فنی و طراحی طبق درخواست کارفرمای محترم پروژه اقدام به بررسی استفاده از روش مهار متقابل (استرات) و سازه نگهبان خرپایی در طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های مذکور گود نمودند که با توجه به عمق نسبتا زیاد و عرض کم زمین و اشغال فضای زیاد از زمین پروژه توسط اعضای سازه نگهبان خرپایی و شالوده مربوط به آنها، به کارگیری روش مهار متقابل (استرات) جهت پایدارسازی دیواره های گود و رسیدن به تراز زیر پی (فونداسیون) سازه پروژه به کارفرمای محترم ارائه گردید. همچنین جهت تأمین استحکام کافی برای دیوارهای همسایگان شرقی و غربی پروژه و جلوگیری از ریزش نخاله به داخل محدوده گود، با نصب داربست ساختمانی، عملیات بتن پاشی (شاتکریت) بر روی دیوارهای مذکور صورت پذیرفت.

با توجه به فضای محدود جهت ساخت اعضای مهار متقابل، فرآیند ساخت و جوشکاری اعضای قائم و افقی در محل کارگاه جوشکاری شرکت ایستاسازه صورت پذیرفت و سپس با استفاده از تریلی های کشویی، جهت نصب به محل پروژه سعادت آباد – سپیدار منتقل گردید. عملیات نصب اعضای مهار متقابل با هماهنگی سازمان های ذی ربط و اخذ مجوزهای مربوطه و با استفاده از جرثقیل های سنگین در ساعات انتهایی شب انجام می پذیرفت.

جهت تسریع عملیات پنل برداری و همچنین خاکبرداری و بارگیری و حمل خاک، از دو دستگاه بیل مکانیکی به طور همزمان استفاده گردید.

به هنگام اجرای عملیات پایدارسازی در دیواره های شمالی و جنوبی گود به علت وجود تأسیسات زیر سطحی شهری، نهایت دقت و حساسیت به کار برده شد تا انشعابات مربوطه همچون علمک گاز در مجاورت دیواره شمالی پروژه حفظ گردد. همکاران اجرایی شرکت ایستاسازه، حفظ تدابیر فنی و رعایت الزامات ایمنی را در تمامی مراحل اجرایی سرلوحه کار خود قرار داده بودند.

با توجه به برنامه زمانی ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، مدیریت پروژه و تیم مهندسی مقیم و اکیپ های اجرایی شرکت ایستاسازه همچون اکیپ تخصصی جوشکاری ساخت اعضای فولادی، اکیپ تخصصی عملیات پایدارسازی و اکیپ خاکبرداری به صورت شبانه روز مشغول به کار بوده اند تا پروژه را در موعد مقرر به اتمام رسانده و تحویل کارفرمای محترم پروژه دهند.

جهت دسترسی عبور و مرور از دیواره شمالی گود به دیواره جنوبی آن که محل قرارگیری دفتر مهندسی و اتاق اسکان کارگری بود، با کمک گرفتن از اعضای قائم سیستم مهار متقابل در امتداد دیواره شرقی گود، پل آدم رو (واک وی) جهت تردد نیروهای انسانی شاغل در کارگاه فراهم گردید.

پروژه مسکونی سعادت آباد – سپیدار

پروژه پایدارسازی گود - سعادت آباد - سپیدار - شرکت ایستاسازه

شرح کلی پروژه سعادت آباد – سپیدار:


پروژه سعادت آباد – سپیدار در محله سعادت آباد شهر تهران قرار دارد. زمین این پروژه که در خیابان چهارم قرار دارد، دارای مساحت تقریبی به مقدار 1000 متر مربع می باشد. مطابق با نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم و طراحی صورت گرفته برای سازه پروژه، پی (فونداسیون) آن در عمق منفی 15 متر از تراز مبنا قرار دارد. در پروژه های پایدارسازی دیواره های گود، کسب رضایت از مالکین واحدها و زمین های مجاور دیواره های گود مهم ترین معیار برای انتخاب و به کارگیری روش هایی همچون نیلینگ (میخ کوبی) و انکراژ (مهارگذاری ) می باشد. با توجه به اینکه در این پروژه نیز امکان کسب رضایت جهت انجام حفاری گمانه های عناصر تسلیح میسر نبود، استفاده از روش مهار متقابل (استرات) جهت پایدارسازی دیواره های گود پروژه مورد توجه قرار گرفت و پس از طراحی اعضای آن، در دستور کار همکاران اجرایی قرار گرفته و در حال انجام می باشد. لازم به ذکر است بر اساس برآورد اولیه همکاران دفتر فنی و طراحی، سطح پایدارسازی شده دیواره های گود در انتهای عملیات اجرایی پروژه در حدود 1500 متر مربع خواهد بود.


چالش های پروژه سعادت آباد – سپیدار:


وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی موجود در فرآیند طراحی و اجرای پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری بسیار مهم می باشد. عوارض مجاور پروژه مسکونی سعادت آباد – سپیدار به صورت ترکیبی از خیابان و معبر دسترسی، حیاط های همسایه مجاور و ساختمان های مسکونی چند طبقه همجوار بود. به گونه ای که کوچه چهارم منطقه سعادت آباد در مجاورت ضلع شمالی و حیاط زمین پروژه در همجواری با دیواره جنوبی گود قرار داشت. از سویی دیگر دو ساختمان 5 طبقه (با یک زیر زمین) و 6 طبقه (با یک زیر زمین) و حیاط های مربوط به آنها در مجاورت ضلع های شرقی و غربی قرار داشت.

حضور ساختمان های مسکونی و تعدد زیاد واحدهای آنها و به تبع آن تعدد مالکین موجب گردید تا کارفرمای محترم با چالش اساسی کسب رضایت حفاری گمانه های عناصر تسلیح میخ (نیل) و مهاری (انکر) از مالکین واحدها و زمین های مجاور دیواره های گود روبرو گردند. زیرا انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) زیر شالوده (فونداسیون) ساختمان های مجاور بدون اخذ رضایت از مالکین آنها، منع حقوقی دارد به صورتی که در صورت شکایت همسایگان مجاور، ممکن است پیشرفت عملیات اجرایی را با چالش روبرو کند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که سربار دیواره های شرقی و غربی گود (مجاور ساختمان ها) نسبت به دیواره های شمالی و جنوبی (مجاور خیابان و معبر دسترسی محلی) قابل توجه و سنگین بود. حفظ پایداری دیوار های این ساختمان ها نیز به درخواست کارفرمای پروژه، جزء شرح خدمات شرکت ایستاسازه بود.

در پروژه های مشابه پروژه سعادت آباد – سپیدار که مالکین زمین های همجوار دیواره های گود نسبت به انجام حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر)، رضایت ندارند، استفاده از یک روش پایدارسازی قدیمی و بسیار رایج در کشور ما، یعنی سازه نگهبان خرپایی مطرح می گردد. لکن با بررسی همکاران دفتر فنی و طراحی و با توجه به عرض کم زمین و اشغال فضای قابل توجه از زمین پروژه توسط اعضای سازه نگهبان خرپایی و شالوده مربوط به آنها، استفاده از این روش پایدارسازی منطقی و ممکن نبود.

در هر پروژه گودبرداری شهری، سهولت در دسترسی جهت تردد ماشین آلات مربوط به عملیات پایدارسازی دیواره های گود همچون کامیون های حمل قطعات و اقلام مصرفی، دستگاه های خاکبرداری و بارگیری خاک، کمپرسی های حمل خاک و جرثقیل های مورد نیاز جهت بالا بردن و نصب اجزای پایدارسازی همچون شمع های فولادی بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده می باشد. تردد ماشین آلات سنگین و دسترسی آنها به محل پروژه از طریق کوچه چهارم سعادت آباد که بن بست بود، به یکی از چالش های پروژه برای همکاران اجرایی مستقر در محل کارگاه تبدیل گردیده بود.

مدیریت و برنامه ریزی دقیق و مناسب جهت انجام عملیات خاکبرداری و بارگیری و حمل خاک در هر پروژه گودبرداری شهری بسیار مهم می باشد. در این پروژه نیز با توجه به عوامل مختلف و تأثیرگذار می بایست برنامه ریزی دقیقی جهت استفاده بهینه از ماشین آلات خاکبرداری همچون بیل مکانیکی صورت می پذیرفت. زیرا تقریباً از اواسط پروژه صرفاً استفاده از یک بیل مکانیکی میسر نبود. زیرا فاصله اجزای سیستم پایدارسازی به کار رفته کم بود و می بایست عملیات نصب اجزای پایدارسازی و پنل برداری به نحوی مدیریت می گردید تا کارکرد ماشین آلات خاکبرداری مختل نگردد.

بررسی شرایط حضور انشعابات تأسیسات شهری در محل زمین پروژه بسیار مهم می باشد. در این پروژه نیز علمک گاز در محدوده گودبرداری پروژه و در مجاورت ضلع شمالی قرار داشت که می بایست حفظ می گردید.

چالش دیگر این پروژه کارکرد همزمان اکیپ و نفرات جوشکاری و اکیپ اجرایی عملیات بتن پاشی دیواره ها (شاتکریت) بود. مدیریت زمان و تعیین جبهه کاری مناسب برای گروه های اجرایی مختلف حاضر در محل کارگاه و متناسب با برنامه زمانی پروژه باید به گونه ای صورت می پذیرفت که برنامه زمان بندی کلی پروژه با چالش مواجه نگردد و پروژه مطابق بر برنامه از پیش تعیین شده، تحویل کارفرمای محترم گردد.

با توجه به شیب زیاد برخی از نقاط زمین و اختلاف تراز ارتفاعی دو سمت مقابل و همچنین سست بودن خاک آن ناحیه از زمین پروژه همچون ضلع جنوب شرقی و جنوب غربی، امکان حضور جرثقیل و استفاده از آن جهت نصب اعضای فولادی ممکن و میسر نبود.

در پروژه های گودبرداری شهری که ملک یا زمین محل پروژه به اصطلاح جنوبی می باشد و یا به عبارتی دیگر، معبر دسترسی اصلی یا خیابان در ضلع شمال آن قرار گرفته باشد، می بایست جهت دسترسی نیروهای انسانی پروژه به محل تجهیز کارگاه واقع در ضلع جنوبی گود، پل آدم رو (واک وی) ایجاد کرد. در پروژه سعادت آباد – سپیدار نیز چنین چالشی وجود داشت.


راهکارهای ارائه شده:


پس از بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود و با توجه به عدم کسب رضایت حفاری گمانه های عناصر تسلیح از مالکین واحدهای ساختمان مسکونی مجاور دیواره های شرقی و غربی، استفاده از روش هایی همچون میخ کوبی (نیلینگ) و انکراژ (مهارگذاری) جهت پایدارسازی دیواره ها منتفی گردید. از این رو، همکاران دفتر فنی و طراحی طبق درخواست کارفرمای محترم پروژه اقدام به بررسی استفاده از روش مهار متقابل (استرات) و سازه نگهبان خرپایی در طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های مذکور گود نمودند که با توجه به عمق نسبتا زیاد و عرض کم زمین و اشغال فضای زیاد از زمین پروژه توسط اعضای سازه نگهبان خرپایی و شالوده مربوط به آنها، به کارگیری روش مهار متقابل (استرات) جهت پایدارسازی دیواره های گود و رسیدن به تراز زیر پی (فونداسیون) سازه پروژه به کارفرمای محترم ارائه گردید. همچنین جهت تأمین استحکام کافی برای دیوارهای همسایگان شرقی و غربی پروژه و جلوگیری از ریزش نخاله به داخل محدوده گود، با نصب داربست ساختمانی، عملیات بتن پاشی (شاتکریت) بر روی دیوارهای مذکور صورت پذیرفت.

با توجه به فضای محدود جهت ساخت اعضای مهار متقابل، فرآیند ساخت و جوشکاری اعضای قائم و افقی در محل کارگاه جوشکاری شرکت ایستاسازه صورت پذیرفت و سپس با استفاده از تریلی های کشویی، جهت نصب به محل پروژه سعادت آباد – سپیدار منتقل گردید. عملیات نصب اعضای مهار متقابل با هماهنگی سازمان های ذی ربط و اخذ مجوزهای مربوطه و با استفاده از جرثقیل های سنگین در ساعات انتهایی شب انجام می پذیرفت.

جهت تسریع عملیات پنل برداری و همچنین خاکبرداری و بارگیری و حمل خاک، از دو دستگاه بیل مکانیکی به طور همزمان استفاده گردید.

به هنگام اجرای عملیات پایدارسازی در دیواره های شمالی و جنوبی گود به علت وجود تأسیسات زیر سطحی شهری، نهایت دقت و حساسیت به کار برده شد تا انشعابات مربوطه همچون علمک گاز در مجاورت دیواره شمالی پروژه حفظ گردد. همکاران اجرایی شرکت ایستاسازه، حفظ تدابیر فنی و رعایت الزامات ایمنی را در تمامی مراحل اجرایی سرلوحه کار خود قرار داده بودند.

با توجه به برنامه زمانی ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، مدیریت پروژه و تیم مهندسی مقیم و اکیپ های اجرایی شرکت ایستاسازه همچون اکیپ تخصصی جوشکاری ساخت اعضای فولادی، اکیپ تخصصی عملیات پایدارسازی و اکیپ خاکبرداری به صورت شبانه روز مشغول به کار بوده اند تا پروژه را در موعد مقرر به اتمام رسانده و تحویل کارفرمای محترم پروژه دهند.

جهت دسترسی عبور و مرور از دیواره شمالی گود به دیواره جنوبی آن که محل قرارگیری دفتر مهندسی و اتاق اسکان کارگری بود، با کمک گرفتن از اعضای قائم سیستم مهار متقابل در امتداد دیواره شرقی گود، پل آدم رو (واک وی) جهت تردد نیروهای انسانی شاغل در کارگاه فراهم گردید.

سایر پروژه ها

پروژه ولنجک بیست و یکم – رونیا

اطلاعات بیشتر

پروژه نیاوران – عمارت سدروس

اطلاعات بیشتر

پروژه بیمارستان روزبه

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ایران زمین – سوم

اطلاعات بیشتر

پروژه نیاوران – دیار 4

اطلاعات بیشتر

پروژه باغ ایرانی – تونل انرژی

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد

اطلاعات بیشتر
follow our social’s