ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - پروژه اداری – تجاری ظفر – کازرون

پروژه‌کازرون - ایستا سازه
پروژه اداری تجاری ظفر- ایستا سازه

شرح کلی پروژه اداری – تجاری ظفر – کازرون:

کاربری پروژه ظفر – کازرون به صورت اداری – تجاری می باشد. این پروژه که به عنوان ساختمان یکی از شعبه های جدید بانک سامان نیز شناخته می شد، در زمینی به مساحت 900 متر مربع در منطقه شمال شهر تهران واقع در تقاطع خیابان های شهید دستگردی (خیابان ظفر) و خیابان کازرون قرار داشت. مدیران شرکت ایستا سازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک را در این پروژه عهده دار بوده اند. بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، مشخص گردید که حداکثر عمق گود با در نظر گرفتن ضخامت شالوده (فونداسیون) سازه و متناسب با تراز زیر آن برابر با 18 متر می باشد که می بایست عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها تا این تراز صورت می گرفت. با اتمام عملیات پایدارسازی دیواره ها و مطابق برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود توسط همکاران نقشه برداری، سطح کل تمام شده دیواره های پایدارسازی شده برابر با 2100 متر مربع بوده است. یکی از فعالیت های مهم و برجسته صورت گرفته در این پروژه، استفاده از سیستم مهار متقابل (استرات) برای نخستین بار در پروژه های گودبرداری شهری (ساختمانی) جهت پایدارسازی دیواره های شرقی و غربی گود می باشد.

چالش های پروژه اداری – تجاری ظفر – کازرون:

یکی از نخستین مواردی که در فرآیند طراحی و اجرای روش پایدارسازی دیواره های گود بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده بوده و می بایستی به طور کامل و دقیق بررسی گردد، وضعیت همجواری و عوارض مجاور دیواره ها و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی و اداری ساخته شده موجود و حیاط آنها (در صورت وجود)، خیابان اصلی و معبر دسترسی محلی و وجود درختان و فضای سبز و همچنین تأسیسات شهری اعم از برق، آب شرب، فاضلاب و گاز می باشد. عوارض مجاور پروژه ظفر – کازرون به صورت ترکیبی از خیابان و معبر دسترسی، حیاط های همسایه مجاور و ساختمان های مسکونی و اداری چند طبقه همجوار بود. به گونه ای که به ترتیب حیاط ملک پروژه و خیابان ظفر (خیابان شهید دستگردی) در مجاورت ضلع شمالی گود قرار داشت. در مجاورت دیواره شرقی گود دو ساختمان 6 طبقه (با دو زیر زمین) و 5 طبقه (با یک زیر زمین) و حیاط های مربوط به آنها و در مجاورت ضلع غربی گود یک ساختمان 5 طبقه (با یک زیر زمین) و حیاط مربوط به آن قرار داشت. ساختمان های مجاور دیواره جنوبی گود نیز به صورت دو ساختمان 4 طبقه (با یک زیر زمین) بودند.

حضور این ساختمان های اداری و مسکونی و تعداد زیاد واحدهای آنها و به تبع آن تعدد مالکین و ساکنین، موجب گردید تا در همان ابتدای پروژه، فرآیند کسب رضایت حفاری از مالکین ملک های مجاور برای ارکان پروژه به ویژه عوامل کارفرمای محترم چالش آفرین باشد. زیرا مطابق قوانین، انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) زیر شالوده (فونداسیون) ساختمان های مجاور بدون اخذ رضایت از مالکین آنها، منع قانونی و حقوقی دارد و در صورت شکایت همسایگان مجاور، امکان توقف عملیات اجرایی و تعطیلی کامل پروژه میسر می باشد. همسایه غربی پروژه ظفر – کازرون برای رضایت دادن به انجام عملیات حفاری گمانه ها در زیر تراز شالوده ساختمان خود، درخواست پرداخت مبلغ بسیار زیاد و نامعقولی را از کارفرمای پروژه نمود. این موضوع سبب گردید تا ضمن عدم موافقت با خواسته ایشان، کارفرمای پروژه درخواست نماید تا انتخاب و طراحی روشی کاملاً ایمن و متناسب با شرایط خاص پروژه جهت پایدارسازی دیواره های آن در دستور کار قرار گیرد و اجرای آن در نهایت دقت در عدم تجاوز به حریم زمین همسایه های غربی و شرقی صورت پذیرد.

در بسیاری از پروژه های عمرانی و ساختمانی، فضای باز کارگاهی و شعاع عملیاتی مناسب و کافی برای ماشین آلات و نیروهای انسانی بسیار مهم می باشد. این موضوع در پروژه های پایدارسازی و گودبرداری عمیق در محیط های شهری بسیار پر رنگ می باشد. زیرا در بسیاری از روزهای کاری اکیپ های اجرایی مختلف اعم از جوشکاری، پایدارسازی، خاکبرداری و مقنی و ماشین آلات مربوطه همچون دستگاه حفاری (دریل واگن)، دستگاه شاتکریت (بتن پاشی)، بیل مکانیکی، لودر و کامیون های کمپرسی حمل خاک به طور همزمان در کارگاه حاضر بوده و مشغول به فعالیت هستند. از این رو تأمین فضای کاری مناسب برای هر یک از گروه های فوق الذکر بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. با توجه به اختلاف زیاد طول و عرض زمین مستطیلی شکل پروژه، این موضوع تبدیل به یکی از چالش های این پروژه گردیده بود. از سویی دیگر، انتخاب و اجرای روش مهار متقابل (استرات) برای پایدارسازی دیواره های شرقی و غربی گود، این چالش را پر رنگ و اثرگذار می نمود.

در پروژه هایی همچون پروژه اداری – تجاری ظفر – کازرون ایستا سازه که متناسب با شرایط پروژه از سیستم های مختلف برای پایدارسازی دیواره های گود استفاده می شود، اهمیت و ضرورت انجام برنامه ریزی دقیق زمانی و اجرایی و همچنین حضور تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه کارآمد و فعال در تمامی مراحل اجرایی پروژه، دو چندان می گردد.

با توجه به طراحی سیستم مهار متقابل (استرات) برای پایدارسازی دیواره های شرقی و غربی، یکی از چالش های خاص این پروژه مربوط به دپو، ساخت، مونتاژ و نصب عناصر (المان ها) افقی طویل شانزده متری می شد.

حساسیت های حقوقی موجود در پروژه، علاوه بر ضرورت به کارگیری دقت و حساسیت بسیار زیاد در فرآیند طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود، ایجاب می کرد تا عملیات پنل برداری، پایدارسازی و خاکبرداری مرحله ای (رینگ مرحله ای پایدارسازی) با دقت بیشتر و طی مراحل کوچک تر انجام گردد به طوری که در هر تراز پایدارسازی و خاکبرداری، پیوستگی عملیات در راستای دیواره حفظ گردد. افزون بر موارد فوق، حضور سازه های مسکونی و اداری همجوار که مالکین آنها نیز تعامل و همراهی خوبی با کارفرمای پروژه از خود نشان نداده بودند، ایجاب می کرد تا عملیات پایش و کنترل تغییر مکان دیواره های مجاور این سازه ها یعنی دیواره های شرقی و غربی، با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد.

در فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی دیواره شمالی گود، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آنها، طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری عناصر تسلیح تعیین گردد.

راهکارهای ارائه شده در پروژه اداری – تجاری ظفر – کازرون:

قرار گرفتن دیواره های شرقی و غربی گود در مجاورت ساختمان های اداری و مسکونی و حیاط های مربوط به آنها و با توجه به عدم موفقیت در مهیا کردن الزامات و ضوابط آیین نامه ای و حقوقی جهت اخذ رضایت حفاری در دیواره های مذکور پروژه، باعث ارائه طرح روش مهار متقابل (استرات) جهت پایدارسازی دیواره های گود به کارفرمای محترم گردید. برای پایدارسازی دیواره جنوبی استفاده از ترکیبی از روش های میخ کوبی (نیلینگ)، مهارگذاری (انکراژ) و شمع های فلزی بلند (سولجرپایل) استفاده گردید. پایدارسازی دیواره شمالی نیز با استفاده از روش میخ کوبی (نیلینگ) صورت پذیرفت. به علت وجود تأسیسات زیر سطحی شهری به ویژه آب شرب و گاز شهری، زاویه حفاری گمانه های عناصر تسلیح در ردیف نخست این دیواره افزایش یافت تا از برخورد گمانه ها به تأسیسات شهری در مجاورت این دیواره ممانعت به عمل آمده و فرآیند حفاری ها با موفقیت انجام گردد.

با توجه به حساسیت های موجود در پروژه به علت نارضایتی و عدم همراهی مالکین ساختمان های مجاور، حفاری چاه های مربوط به اعضای قائم مهار متقابل، نصب و حمل اعضای فولادی سیستم مهار متقابل، عملیات جوشکاری در محل، حفاری گمانه های مربوط به عناصر تسلیح، پنل برداری دندانه موشی و پیشروی عملیات خاکبرداری و بارگیری و حمل خاک با حفظ تدابیر فنی و با رعایت الزامات ایمنی و در کمال آرامش صورت پذیرفت تا کوچکترین خللی در آرامش و آسایش همسایه های مجاور ایجاد نگردد.

محدودیت فضای کارگاه و نبود شعاع عملیاتی کافی و مناسب سبب گردید تا همکاران اجرایی شرکت ایستا سازه در پروژه اداری – تجاری ظفر – کازرون با سعه صدر و سعی و تلاش خود هماهنگی مناسب و مقتضی میان ماشین آلات موجود و فعال در کارگاه از قبیل بیل مکانیکی، لودر، کامیون های کمپرسی، دستگاه حفاری (دریل واگن)، دستگاه بتن پاشی (شاتکریت)، دستگاه تزریق، رکتیفایرها و … ایجاد نمایند. همچنین می کوشیدند با مدیریت بهینه و هدفمند نیروی انسانی کارگاه و محل دپوی مصالح موجود پای کار از قبیل ماسه، سیمان، آب، صفحات مشبک فولادی (مش)، میخ (نیل)، مهاری (انکر)، نیمرخ های فولادی (پروفیل های فولادی) و ورق های مربوطه، تمامی جبهه های کاری موجود را جهت پیشبرد دقیق برنامه زمان بندی جامع پروژه فعال نمایند.

پروژه اداری – تجاری ظفر – کازرون

پروژه‌کازرون - ایستا سازه
پروژه اداری تجاری ظفر- ایستا سازه

شرح کلی پروژه اداری – تجاری ظفر – کازرون:

کاربری پروژه ظفر – کازرون به صورت اداری – تجاری می باشد. این پروژه که به عنوان ساختمان یکی از شعبه های جدید بانک سامان نیز شناخته می شد، در زمینی به مساحت 900 متر مربع در منطقه شمال شهر تهران واقع در تقاطع خیابان های شهید دستگردی (خیابان ظفر) و خیابان کازرون قرار داشت. مدیران شرکت ایستا سازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک را در این پروژه عهده دار بوده اند. بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، مشخص گردید که حداکثر عمق گود با در نظر گرفتن ضخامت شالوده (فونداسیون) سازه و متناسب با تراز زیر آن برابر با 18 متر می باشد که می بایست عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها تا این تراز صورت می گرفت. با اتمام عملیات پایدارسازی دیواره ها و مطابق برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود توسط همکاران نقشه برداری، سطح کل تمام شده دیواره های پایدارسازی شده برابر با 2100 متر مربع بوده است. یکی از فعالیت های مهم و برجسته صورت گرفته در این پروژه، استفاده از سیستم مهار متقابل (استرات) برای نخستین بار در پروژه های گودبرداری شهری (ساختمانی) جهت پایدارسازی دیواره های شرقی و غربی گود می باشد.

چالش های پروژه اداری – تجاری ظفر – کازرون:

یکی از نخستین مواردی که در فرآیند طراحی و اجرای روش پایدارسازی دیواره های گود بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده بوده و می بایستی به طور کامل و دقیق بررسی گردد، وضعیت همجواری و عوارض مجاور دیواره ها و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی و اداری ساخته شده موجود و حیاط آنها (در صورت وجود)، خیابان اصلی و معبر دسترسی محلی و وجود درختان و فضای سبز و همچنین تأسیسات شهری اعم از برق، آب شرب، فاضلاب و گاز می باشد. عوارض مجاور پروژه ظفر – کازرون به صورت ترکیبی از خیابان و معبر دسترسی، حیاط های همسایه مجاور و ساختمان های مسکونی و اداری چند طبقه همجوار بود. به گونه ای که به ترتیب حیاط ملک پروژه و خیابان ظفر (خیابان شهید دستگردی) در مجاورت ضلع شمالی گود قرار داشت. در مجاورت دیواره شرقی گود دو ساختمان 6 طبقه (با دو زیر زمین) و 5 طبقه (با یک زیر زمین) و حیاط های مربوط به آنها و در مجاورت ضلع غربی گود یک ساختمان 5 طبقه (با یک زیر زمین) و حیاط مربوط به آن قرار داشت. ساختمان های مجاور دیواره جنوبی گود نیز به صورت دو ساختمان 4 طبقه (با یک زیر زمین) بودند.

حضور این ساختمان های اداری و مسکونی و تعداد زیاد واحدهای آنها و به تبع آن تعدد مالکین و ساکنین، موجب گردید تا در همان ابتدای پروژه، فرآیند کسب رضایت حفاری از مالکین ملک های مجاور برای ارکان پروژه به ویژه عوامل کارفرمای محترم چالش آفرین باشد. زیرا مطابق قوانین، انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) زیر شالوده (فونداسیون) ساختمان های مجاور بدون اخذ رضایت از مالکین آنها، منع قانونی و حقوقی دارد و در صورت شکایت همسایگان مجاور، امکان توقف عملیات اجرایی و تعطیلی کامل پروژه میسر می باشد. همسایه غربی پروژه ظفر – کازرون برای رضایت دادن به انجام عملیات حفاری گمانه ها در زیر تراز شالوده ساختمان خود، درخواست پرداخت مبلغ بسیار زیاد و نامعقولی را از کارفرمای پروژه نمود. این موضوع سبب گردید تا ضمن عدم موافقت با خواسته ایشان، کارفرمای پروژه درخواست نماید تا انتخاب و طراحی روشی کاملاً ایمن و متناسب با شرایط خاص پروژه جهت پایدارسازی دیواره های آن در دستور کار قرار گیرد و اجرای آن در نهایت دقت در عدم تجاوز به حریم زمین همسایه های غربی و شرقی صورت پذیرد.

در بسیاری از پروژه های عمرانی و ساختمانی، فضای باز کارگاهی و شعاع عملیاتی مناسب و کافی برای ماشین آلات و نیروهای انسانی بسیار مهم می باشد. این موضوع در پروژه های پایدارسازی و گودبرداری عمیق در محیط های شهری بسیار پر رنگ می باشد. زیرا در بسیاری از روزهای کاری اکیپ های اجرایی مختلف اعم از جوشکاری، پایدارسازی، خاکبرداری و مقنی و ماشین آلات مربوطه همچون دستگاه حفاری (دریل واگن)، دستگاه شاتکریت (بتن پاشی)، بیل مکانیکی، لودر و کامیون های کمپرسی حمل خاک به طور همزمان در کارگاه حاضر بوده و مشغول به فعالیت هستند. از این رو تأمین فضای کاری مناسب برای هر یک از گروه های فوق الذکر بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. با توجه به اختلاف زیاد طول و عرض زمین مستطیلی شکل پروژه، این موضوع تبدیل به یکی از چالش های این پروژه گردیده بود. از سویی دیگر، انتخاب و اجرای روش مهار متقابل (استرات) برای پایدارسازی دیواره های شرقی و غربی گود، این چالش را پر رنگ و اثرگذار می نمود.

در پروژه هایی همچون پروژه اداری – تجاری ظفر – کازرون ایستا سازه که متناسب با شرایط پروژه از سیستم های مختلف برای پایدارسازی دیواره های گود استفاده می شود، اهمیت و ضرورت انجام برنامه ریزی دقیق زمانی و اجرایی و همچنین حضور تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه کارآمد و فعال در تمامی مراحل اجرایی پروژه، دو چندان می گردد.

با توجه به طراحی سیستم مهار متقابل (استرات) برای پایدارسازی دیواره های شرقی و غربی، یکی از چالش های خاص این پروژه مربوط به دپو، ساخت، مونتاژ و نصب عناصر (المان ها) افقی طویل شانزده متری می شد.

حساسیت های حقوقی موجود در پروژه، علاوه بر ضرورت به کارگیری دقت و حساسیت بسیار زیاد در فرآیند طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود، ایجاب می کرد تا عملیات پنل برداری، پایدارسازی و خاکبرداری مرحله ای (رینگ مرحله ای پایدارسازی) با دقت بیشتر و طی مراحل کوچک تر انجام گردد به طوری که در هر تراز پایدارسازی و خاکبرداری، پیوستگی عملیات در راستای دیواره حفظ گردد. افزون بر موارد فوق، حضور سازه های مسکونی و اداری همجوار که مالکین آنها نیز تعامل و همراهی خوبی با کارفرمای پروژه از خود نشان نداده بودند، ایجاب می کرد تا عملیات پایش و کنترل تغییر مکان دیواره های مجاور این سازه ها یعنی دیواره های شرقی و غربی، با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد.

در فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی دیواره شمالی گود، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آنها، طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری عناصر تسلیح تعیین گردد.

راهکارهای ارائه شده در پروژه اداری – تجاری ظفر – کازرون:

قرار گرفتن دیواره های شرقی و غربی گود در مجاورت ساختمان های اداری و مسکونی و حیاط های مربوط به آنها و با توجه به عدم موفقیت در مهیا کردن الزامات و ضوابط آیین نامه ای و حقوقی جهت اخذ رضایت حفاری در دیواره های مذکور پروژه، باعث ارائه طرح روش مهار متقابل (استرات) جهت پایدارسازی دیواره های گود به کارفرمای محترم گردید. برای پایدارسازی دیواره جنوبی استفاده از ترکیبی از روش های میخ کوبی (نیلینگ)، مهارگذاری (انکراژ) و شمع های فلزی بلند (سولجرپایل) استفاده گردید. پایدارسازی دیواره شمالی نیز با استفاده از روش میخ کوبی (نیلینگ) صورت پذیرفت. به علت وجود تأسیسات زیر سطحی شهری به ویژه آب شرب و گاز شهری، زاویه حفاری گمانه های عناصر تسلیح در ردیف نخست این دیواره افزایش یافت تا از برخورد گمانه ها به تأسیسات شهری در مجاورت این دیواره ممانعت به عمل آمده و فرآیند حفاری ها با موفقیت انجام گردد.

با توجه به حساسیت های موجود در پروژه به علت نارضایتی و عدم همراهی مالکین ساختمان های مجاور، حفاری چاه های مربوط به اعضای قائم مهار متقابل، نصب و حمل اعضای فولادی سیستم مهار متقابل، عملیات جوشکاری در محل، حفاری گمانه های مربوط به عناصر تسلیح، پنل برداری دندانه موشی و پیشروی عملیات خاکبرداری و بارگیری و حمل خاک با حفظ تدابیر فنی و با رعایت الزامات ایمنی و در کمال آرامش صورت پذیرفت تا کوچکترین خللی در آرامش و آسایش همسایه های مجاور ایجاد نگردد.

محدودیت فضای کارگاه و نبود شعاع عملیاتی کافی و مناسب سبب گردید تا همکاران اجرایی شرکت ایستا سازه در پروژه اداری – تجاری ظفر – کازرون با سعه صدر و سعی و تلاش خود هماهنگی مناسب و مقتضی میان ماشین آلات موجود و فعال در کارگاه از قبیل بیل مکانیکی، لودر، کامیون های کمپرسی، دستگاه حفاری (دریل واگن)، دستگاه بتن پاشی (شاتکریت)، دستگاه تزریق، رکتیفایرها و … ایجاد نمایند. همچنین می کوشیدند با مدیریت بهینه و هدفمند نیروی انسانی کارگاه و محل دپوی مصالح موجود پای کار از قبیل ماسه، سیمان، آب، صفحات مشبک فولادی (مش)، میخ (نیل)، مهاری (انکر)، نیمرخ های فولادی (پروفیل های فولادی) و ورق های مربوطه، تمامی جبهه های کاری موجود را جهت پیشبرد دقیق برنامه زمان بندی جامع پروژه فعال نمایند.

سایر پروژه ها

پروژه باغ ایرانی – تونل انرژی

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

اطلاعات بیشتر