ایستاسازه
En Ar

خانه - کتابخانه - ADVANCES IN GROUND IMPROVEMENT RESEARCH TO PRACTICE IN THE UNITED STATES AND CHINA

دانلود ADVANCES IN GROUND IMPROVEMENT RESEARCH TO PRACTICE IN THE UNITED STATES AND CHINA

این کتاب از ۳۳ مقاله ی فنی تشکیل شده است که پیشرفت های اخیر ژئوتکنیکی را در حوزه های تحقیقات و عملی بیان می کند. از شیوه هایی که برای بهسازی خاک ها استفاده می شوند می توان به خاکریزهای پایدار شده با ستون های سنگی (ستون شنی)، سیستم های پایدارسازی خاک با استفاده از ستون ها، بهبود مشخصات خاک و تحکیم خاک اشاره کرد.

اولین مقاله ی ارائه شده، به بررسی فنی و غیر فنی روش های بهسازی خاک ها و مزایا و معایب هر کدام از روش های بهسازی خاک با توجه به پروژه های انجام شده در آمریکا می پردازد. دومین مقاله به صورت خلاصه به کاربردهای سیستم های ستونی در بهسازی خاک ها می پردازد که در چین انجام شده اند. ۱۸ مقاله مربوط به پایداری شیب است که به بررسی روش ها، پایش و تحلیل جابجایی و پایداری شیب می پردازد. ۱۰ مقاله در قسمت بهسازی خاک با سیستم های ستونی بر روی تحلیل های عددی و تجربی خاکریزهای پایدار شده با سیستم های ستونی تمرکز دارد. بخش سیستم های ستونی در بهسازی خاک ها دارای ۱۰ مقاله ی فنی درباره ی ستون های سنگی (ستون های شنی)، اختلاط عمیق، جت گروت و شمع های استفاده شده برای از بین بردن مشکلات ظرفیت باربری، تغییر مکان، پایداری و روانگرایی است. ۱۱ مقاله نیز در بخش بهسازی خاک با استفاده از تغییر مشخصات خاک و تحکیم وجود دارد که در آن به بررسی تحقیقات انجام شده بر روی تغییرات شیمیایی، مکانیکی و زیستی خاک به علاوه ی تحکیم خاک با استفاده از زهکش های قائم، پیش بارگذاری مکشی و انفجار می پردازد.

هر یک از مقاله های منتشر شده در این مجموعه توسط حداقل دو تن از ویراستارهای مجموعه بررسی شده اند. نویسندگان مقاله های پذیرفته شده تمام ویرایش های مورد نیاز را بر روی مطالب خود اعمال کرده اند.

مقاله های این مجموعه در طول کارگاه برگذار شده در رابطه با روش های بهسازی خاک ها توسط آمریکا و چین ارائه شده اند.

فهرست این مجموعه به شرح زیر می باشد:

 • روش های ژئوتکنیکی برای بهبود خاک
 • وضعیت پیشرفت سیستم های ستونی و کاربردهای آن در چین
 • تحقیقات تئوری و آزمایش های محلی بر روی خاکریزهای روی زمین نرم پایدار شده با شمع
 • روش های مدل سازی دو بعدی خاکریزهای پایدار شده با سیستم ستونی
 • تحلیل های عددی پایدارسازی خاک با استفاده از شمع های غیر یکنواخت
 • استفاده ی عملی از تحلیل های عددی مسلح سازی خاک پایدار شده با سیستم ستونی به وسیله ی ژئوسنتتیک ها (خاک مسلح)
 • تحلیل های عددی از رفتار جانبی شمع و ساز و کار ضد لغزش در خاکریزهای مسلح شده با شمع های صلب
 • ارزیابی خاکریز پایدار شده با شمع و مسلح شده با ژئوگرید توسط روش اجزای منفصل تحت بارگذاری سیکلی
 • طراحی به روش قابلیت اطمینان برای پی دارای شمع های ترکیبی
 • رفتار زمین زیر پی های انعطاف پذیر تحت اندرکنش با سازه
 • تحلیل های عددی عملکرد پی با ترکیبی از شمع های صلب و انعطاف پذیر
 • تحقیق تجربی بر روی روش های کنترل ضرایب ستون
 • ساخت شمع های بتنی درجا با قطر زیاد برای بهسازی خاک
 • استفاده از روش اختلاط عمیق برای بهسازی خاک متورم شونده
 • بررسی عملکرد روش اختلاط عمیق با استفاده از روش مقاومت الکتریکی
 • ارزیابی بهسازی خاک مستعد روانگرایی با استفاده از سرعت موج برشی
 • بررسی اثرگذاری ستون سنگی بر روی روانگرایی ماسه های سیلتی
 • اثر بهسازی روش RJP در نهشته های نرم شانگهای
 • وضیعت روش جت گروت در شانگهای
 • تحلیل لرزه ای زمین مسلح شده با شمع صلب
 • روش های اجرای شمع های درجا و کاربردهای مهندسی آن
 • بهسازی خاک ها برای انبار ساخته شده روی زمین سخت
 • بهسازی خاک با روش ارگانو سیلان
 • بررسی استفاده از خاک سرباره در فعالیت های مهندسی
 • تخمین بلند شدگی به دلیل تزریق دوغاب به شکل مایل
 • بهسازی خاک ها با روش زیستی: بررسی ساز و کار انتقال بار در ابعاد کوچک و بزرگ
 • اصطکاک و مقاومت ژئوگرید در آزمایش بیرون کشیدگی (Pullout test)
 • پایداری در استفاده ی بهینه از آهک در ساخت
 • بررسی روش تراکم دینامیکی در محیط کوهستانی
 • استفاده از انفجار برای بهسازی بزرگراه ها
 • ساخت سدهای خاکی بر روی زمین نرم
 • ساز و کار استفاده از پیش بارگذاری مکشی برای بهسازی لایه های سست رس

معرفی

در دهه های گذشته بسیاری از پیشرفت های ژئوتکنیکی هم در مواجهه با مسائل فنی و هم در مواجهه با مسائل غیر فنی بوده اند. این مجموعه سعی در بررسی روش هایی عملی برای بهسازی خاک هایی دارد که وضعیت آن ها با توجه به شرایط مورد نیاز برای اجرای پروژه مناسب نیست. با استفاده از روش های مناسب در بهسازی خاک می توان در هزینه های انجام پروژه صرفه جویی کرد و طرح هایی را که در سیستم پایدار با محیط زیست قرار می گیرند را ارائه داد. طرح های بهسازی برای یک یا چند المان از موارد زیر قابل استفاده است:

 • خاکریز جدید و ساخت راه بر روی خاک نامناسب
 • پهن کردن راه ها و خاکریزها
 • پایدارسازی سکوهای کار و زیرسازه ی راه ها

یک پروژه به نام SHRP2 ارائه شد که وظایف آن به شرح زیر بود:

 • شناسایی مصالح ژئوتکنیکی موجود و فراهم کردن برای بهسازی خاک ها و راه
 • شناسایی و بررسی موارد فنی و پیشرفت پروژه همراه با بررسی مزایا و معایبی که در هر روش بهسازی وجود دارد.
 • شناسایی ضوابط عملکرد و موارد کنترل کیفیت در هر پروژه
 • شناسایی و بررسی مشکلات و موانع غیر ژئوتکنیکی در هر پروژه
 • بررسی روش های قابل اجرا و انتخاب بهترین روش با توجه به شرایط موجود
 • ارائه ی گزارشی کامل از گام های طراحی و اجرا.

اولین مقاله ی ارائه شده در مجموعه به بررسی راهکارهای ژئوتکنیکی برای حل مشکلات راه و خاکریز پرداخته است.

المان های مسلح سازی بر اساس سیستم های ستونی که برای بهسازی خاک ها استفاده می شود در سه دسته بندی مجزا می شوند:

 • ستون های سنگی و ستون های ماسه ای
 • ستون های اختلاط عمیق، ستون های آهکی و جت گروت
 • شمع های توپر بتنی، شمع های لوله ای بتنی و شمع های لوله ای فلزی

هر یک از سیستم های ستونی رفتار متفاوتی را از دیگر دسته ها دارد و در نتیجه مدهای گسیختگی آن ها نیز با یکدیگر متفاوت است.

ستون های مرکبی نیز وجود دارند که دو یا سه نوع مختلف از سیستم های ستونی گفته شده را در یک قالب ارائه می کنند. ستون های مرکب از اتصال و نصب بتن های مسلح یا شمع های فلزی در داخل نوع دیگری از سیستم های ستونی اجرا می شود. این ستون های مرکب دارای ظرفیت باربری محوری و خمشی به مراتب بیشتری نسبت به ستون های تکی هستند. با توجه به ظرفیت های بالایی که این ستون های مرکب ارائه می کنند هزینه بیشتر آن ها نسبت به ستون های سنتی به شکل رقابتی تبدیل می شود. دومین مقاله از مقاله های ارائه شده در این مجموعه به بررسی مطالعات انجام شده بر روی رفتار و عملکرد این ستون های مرکب می پردازد. از آن جایی که در قسمت هایی از چین و به خصوص در مناطق ساحلی خاک بسیار نرم است، پیشرفت هایی در حوزه ی ژئوتکنیکی و ساخت بر روی نهشته های بسیار نرم و مسئله ساز مانند خاک های متورم شونده، خاک های بادی و خاک های فروریزشی اتفاق افتاده است. یکی از روش های بهسازی خاک های بسیار نرم استفاده از سیستم های ستونی ترکیبی به جای روش های سنتی می باشد.

سایر مقاله ها

ماشین آلات تراکم خاک (Soil Compaction Equipment)

به مجموعه تجهیزات مورد استفاده برای افزایش چگالی خاک، ماشین [...]


بیشتر بخوانید

تراکم خاک چیست؟ (?What is Soil Compaction)

تراکم خاک (Soil Compaction)، به عنوان یکی از مراحل ثابت [...]


بیشتر بخوانید

دستورالعمل تعیین تنش برجا و ضریب تغییر شکل پذیری با استفاده از روش جک تخت (Flat Jack Method)

با انجام آزمایش جک تخت (Flat Jack)، تنش بر جای [...]


بیشتر بخوانید

میلگرد چیست؟ مشخصات و کاربرد انواع میلگرد چیست؟ (?What is Rebar)

میلگرد مخفف (میله تقویت کننده) است که به پروفیلی با [...]


بیشتر بخوانید