ایستاسازه
En Ar
پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - شرکت عمرانی و مهندسی ایستاسازه
پروژه پایدارسازی گود عمیق - شرکت عمرانی و مهندسی ایستا سازه
پروژه بهسازی خاک - شرکت عمرانی و مهندسی ایستاسازه
پروژه مطالعات ژئوتکنیک (مطالعات خاک) - شرکت عمرانی و مهندسی ایستاسازه
پروژه تخریب و خاکبرداری - شرکت عمرانی و مهندسی ایستا سازه
پروژه پایدارسازی گود به روش تاپ دان و استرات - ایستاسازه
پروژه پایدارسازی گود های عمیق به روش استرات - شرکت مهندسی ایستاسازه
پروژه پایدارسازی گود های عمیق به روش تاپ دان - شرکت مهندسی ایستاسازه
پروژه مطالعات ژئوتکنیک - شرکت ایستاسازه
پروژه های سازه شرکت ایستاسازه
پروژه های سازه شرکت ایستاسازه
پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - شرکت عمرانی و مهندسی ایستاسازه
پروژه پایدارسازی گود عمیق - شرکت عمرانی و مهندسی ایستا سازه
پروژه بهسازی خاک - شرکت عمرانی و مهندسی ایستاسازه
پروژه مطالعات ژئوتکنیک (مطالعات خاک) - شرکت عمرانی و مهندسی ایستاسازه
پروژه تخریب و خاکبرداری - شرکت عمرانی و مهندسی ایستا سازه
پروژه پایدارسازی گود به روش تاپ دان و استرات - ایستاسازه
پروژه پایدارسازی گود های عمیق به روش استرات - شرکت مهندسی ایستاسازه
پروژه پایدارسازی گود های عمیق به روش تاپ دان - شرکت مهندسی ایستاسازه
پروژه مطالعات ژئوتکنیک - شرکت ایستاسازه
پروژه های سازه شرکت ایستاسازه
پروژه های سازه شرکت ایستاسازه
previous arrow
next arrow

پروژه ها

پروژه ولنجک بیست و یکم – رونیا

اطلاعات بیشتر

پروژه ساید پارک

اطلاعات بیشتر

پروژه شهرک صنعتی قرچک – اشتغال

اطلاعات بیشتر

پروژه برج مسکونی بتاجا – شهرک چیتگر

اطلاعات بیشتر

پروژه جمشیدیه – سوم

اطلاعات بیشتر

پروژه سوله اخترآباد – کرج

اطلاعات بیشتر

پروژه اداری الماس – شیخ بهایی

اطلاعات بیشتر

پروژه نیاوران – عمارت سدروس

اطلاعات بیشتر

پروژه بیمارستان روزبه

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ایران زمین – سوم

اطلاعات بیشتر

پروژه نیاوران – دیار 4

اطلاعات بیشتر

پروژه باغ ایرانی – تونل انرژی

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

اطلاعات بیشتر

پروژه برج اداری فراب

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد

اطلاعات بیشتر

پروژه بندر انزلی – منطقه آزاد

اطلاعات بیشتر

پروژه مولوی – خیریه حضرت علی اکبر (ع)

اطلاعات بیشتر

پروژه پارک فناوری پردیس

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی شهر قدس – کرامت

اطلاعات بیشتر

پروژه شهرک غرب – دادمان

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ونک – تک

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری جردن – کویر موتور

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری جردن – بنیسی

اطلاعات بیشتر

پروژه اداری حکیم – سامان فراز

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی سعادت آباد – سپیدار

اطلاعات بیشتر

پروژه زهکشی شهرک غرب – دی

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ایران زمین – دی

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی زعفرانیه – شارستان (مطالعات ژئوتکنیک)

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار)

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (تخریب)

اطلاعات بیشتر

پروژه مترو شهران

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی پل رومی – دولو

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ظفر – دلیری

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (تخریب)

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – مسکونی خوی – مدرس

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری – آزادی – استاد معین

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ستارخان – تهران ویلا

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی مقدس اردبیلی – کیهان

اطلاعات بیشتر
follow our social’s