ایستاسازه
En Ar
پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - شرکت عمرانی و مهندسی ایستاسازه
پروژه پایدارسازی گود عمیق - شرکت عمرانی و مهندسی ایستا سازه
پروژه بهسازی خاک - شرکت عمرانی و مهندسی ایستاسازه
پروژه مطالعات ژئوتکنیک (مطالعات خاک) - شرکت عمرانی و مهندسی ایستاسازه
پروژه تخریب و خاکبرداری - شرکت عمرانی و مهندسی ایستا سازه
پروژه پایدارسازی گود به روش تاپ دان و استرات - ایستاسازه
پروژه پایدارسازی گود های عمیق به روش استرات - شرکت مهندسی ایستاسازه
پروژه پایدارسازی گود های عمیق به روش تاپ دان - شرکت مهندسی ایستاسازه
پروژه مطالعات ژئوتکنیک - شرکت ایستاسازه
پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - شرکت عمرانی و مهندسی ایستاسازه
پروژه پایدارسازی گود عمیق - شرکت عمرانی و مهندسی ایستا سازه
پروژه بهسازی خاک - شرکت عمرانی و مهندسی ایستاسازه
پروژه مطالعات ژئوتکنیک (مطالعات خاک) - شرکت عمرانی و مهندسی ایستاسازه
پروژه تخریب و خاکبرداری - شرکت عمرانی و مهندسی ایستا سازه
پروژه پایدارسازی گود به روش تاپ دان و استرات - ایستاسازه
پروژه پایدارسازی گود های عمیق به روش استرات - شرکت مهندسی ایستاسازه
پروژه پایدارسازی گود های عمیق به روش تاپ دان - شرکت مهندسی ایستاسازه
پروژه مطالعات ژئوتکنیک - شرکت ایستاسازه
previous arrow
next arrow

پروژه ها

پروژه برج اداری فراب

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد

اطلاعات بیشتر

پروژه بندر انزلی – منطقه آزاد

اطلاعات بیشتر

پروژه خیریه حضرت علی اکبر (ع)

اطلاعات بیشتر

پروژه پارک فناوری پردیس

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی شهر قدس – کرامت

اطلاعات بیشتر

پروژه شهرک غرب – دادمان

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ونک – تک

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری جردن – کویر موتور

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری جردن – بنیسی

اطلاعات بیشتر

پروژه اداری حکیم – سامان فراز

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی سعادت آباد – سپیدار

اطلاعات بیشتر

پروژه زهکشی شهرک غرب – دی

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ایران زمین – دی

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی زعفرانیه – شارستان (مطالعات ژئوتکنیک)

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار)

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (تخریب)

اطلاعات بیشتر

پروژه مترو شهران

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی پل رومی – دولو

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ظفر – دلیری

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (تخریب)

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – مسکونی خوی – مدرس

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری – آزادی – استاد معین

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ستارخان – تهران ویلا

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی مقدس اردبیلی – کیهان

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی شریعتی – یخچال

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی جمشیدیه – دوازدهم

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی سعادت آباد – فونیکس

اطلاعات بیشتر

پروژه قم – سوله فروردین

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری 93 شهر پردیس

اطلاعات بیشتر

پروژه 3B5 فاز 11 پردیس

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری 103 شهر پردیس

اطلاعات بیشتر

پروژه اداری کرج – جهاد کشاورزی

اطلاعات بیشتر

پروژه برج باغ مسکونی فرشته – بوسنی

اطلاعات بیشتر

پروژه اداری – تجاری ظفر – کازرون

اطلاعات بیشتر