ایستاسازه
En Ar

خانه - آموزش - بهسازی لرزه ای سازه ها (Seismic Retrofitting of Structures)

بهسازی (Rehabilitation) در معنای کلی لغوی یعنی اصلاح کردن یا بهبود بخشیدن وضعیت موجود سازه.

بهسازی انواع سازه های فولادی و بتنی دو مفهوم را در بر می گیرد که شامل:

 1. بهسازی لرزه ای به منظور اصلاح ضعف های به وجود آمده در سازه و بازگردانی موقعیت اولیه سازه (Retrofitting)
 2. بهسازی لرزه ای به منظور ارتقای کیفیت، تغییر شرایط بهره برداری و افزایش وظایف ساختمان که اصطلاحا به آن (upgrading) می گویند.

عدم توانایی سازه در ارائه خدمات مورد انتظار که سازه های بتنی و فلزی را نیازمند بهسازی می کند دلایل مختلفی دارد که ممکن است ناشی از موارد زیر باشد:

 • خطاهای طراحی و اجرایی
 • به کارگیری مصالح بی کیفیت
 • بهره برداری بی ضابطه از سازه
 • فرسایش مصالح به مرور زمان
 • فروپایگی ساختمان
 • حوادث طبیعی
 • افزایش بار بیش از حد مفروض در طراحی سازه
علل مختلف نیاز به بهسازی سازه ها - شرکت عمرانی مهندسی ایستا سازه
علل مختلف نیاز به بهسازی سازه ها

برای بهسازی ساختمان باید پس از مطالعات مهندسی، هدف از انجام بهسازی سازه با توجه به شرایط ساختمان و ارزیابی وضعیت موجود تعیین شود و سپس با توجه به سطح عملکرد مورد نظر اقدام به بهسازی ساختمان گردد. بهسازی ساختمان دارای روش های مختلفی است که کلیه راهکارهای بهسازی ساختمان تحت ضوابط و شرایط مبانی بهسازی لرزه ای ساختمان صورت می گیرد.

بهسازی لرزه ای

پیش از اقدام برای بهسازی لرزه ای انواع سازه های فلزی و بتنی لازم است مشخصات فنی ساختمان با دقت تحت مطالعه و بررسی مشاوران مقاوم سازی قرار بگیرد. ویژگی های فیزیکی مهم و تاثیرگذار سازه در بهسازی لرزه ای عبارتند از:

 • ویژگی های اجزای سازه ای و غیر سازه ای
 • بررسی سطح زمین لرزه در منطقه جغرافیایی سازه
 • بررسی اولیه میزان مقاومت لرزه ای
 • کاربری سازه
 • شرایط بهره برداری جدید ساختمان
 • نیاز کارفرما
 • محدودیت های اقتصادی و اجرایی
 • ضوابط و آئين نامه های جدید بهسازی لرزه ای ساختمان
ویژگی های مهم و تاثیرگذار سازه در بهسازی لرزه ای
ویژگی های مهم و تاثیرگذار سازه در بهسازی لرزه ای

پس از ارزیابی مطالعات مهندسی نیاز یا عدم نیاز به بهسازی لرزه ای با توجه به مستندات موجود و بررسی های صورت گرفته مشخص می گردد.

لازم به ذکر است انواع سازه های فلزی و بتنی که مطابق وضعیت موجود و با در نظر داشتن سطح اهمیت آنها بر پایه آخرین ویرایش استاندارد ۲۸۰۰ ایران با دقت کافی طراحی، اجرا و نظارت شده باشند نیازی به بهسازی لرزه ای ندارند مگر در صورتی که سطح اهمیت و بهره برداری سازه مورد نظر بیش از فرض اولیه طراحی بوده باشد یا میزان خطر زمین لرزه از مقدار در نظر گرفته شده در ابتدا بیشتر باشد.

ضوابط بهسازی لرزه ای ساختمان

پیش از اجرای بهسازی لرزه ای سازه لازم است اقداماتی صورت گیرد. یکی از این موارد مطالعات، محاسبات و بررسی ویژگی های فنی ساختمان است که لازم است در کنار تعیین هدف از بهسازی لرزه ای انجام گیرد و در ادامه به آنها اشاره می گردد:

۱- بهسازی اجزای سازه ای و غیر سازه ای ساختمان در بهسازی لرزه ای

۲- بررسی اسکلت سازه پیش از بهسازی ساختمان

۳- تعیین سطح خطر بروز زلزله ساختمان مورد نظر در بهسازی لرزه ای ساختمان

۴- ارزیابی اولیه مقاومت لرزه ای ساختمان قبل از بهسازی لرزه ای سازه

۵- تعیین وضعیت ساختمان و میزان آسیب پذیری آن با گذر زمان

۶- تعیین هدف از انجام بهسازی لرزه ای ساختمان

۷- بررسی محدودیت های اقتصادی تأثیرگذار در انتخاب روش بهسازی ساختمان

۸- انجام مطالعات و محاسبات جهت تعیین نیاز یا عدم نیاز ساختمان به بهسازی لرزه ای

ضوابط بهسازی لرزه ای ساختمان ها

راهکارهای بهسازی لرزه ای ساختمان

راه های بهسازی لرزه ای سازه ها با در نظر گرفتن معیارهای مقاوم سازی انتخاب می گردد. روش های بهسازی ساختمان باید به گونه ای باشد که علاوه بر رفع نواقص موجود در سازه و مستقل از تامین سطح عملکرد مورد نظر ساختمان قادر به ارائه بهترین شیوه پاسخگویی به سطح مورد نظر در قالب طرح بهسازی باشد. با انتخاب بهترین روش بهسازی ساختمان و در نظر داشتن معیارهای بهسازی سازه ها می توان به سطح عملکرد لرزه ای مورد نظر و تأمین هدف مقاوم سازی لرزه ای ساختمان دست پیدا کرد. راهکارهای بهسازی لرزه ای سازه را می توان به صورت تکی یا ترکیب با یکدیگر جهت تقویت سازه ها به کار گرفت:

 1. بهسازی و مقاوم سازی اجزای سازه که درای عملکرد ضعیف و مقاومت پایین می باشند.
 2. بهسازی ساختمان با هدف تامین سختی جانبی لازم برای سازه موجود
 3. بهسازی ساختمان با هدف افزایش مقاومت کل ساختمان
 4. بهسازی ساختمان از طریق کاهش جرم کلی ساختمان
 5. بهسازی لرزه ای ساختمان با استفاده از جداگرهای لرزه ای 
 6. بهسازی ساختمان با به کارگیری سیستم های غیرفعال اتلاف انرژی
 7. بهسازی ساختمان با اجرای انواع روش های مقاوم سازی ساختمان 
 8. بهسازی ساختمان از طریق تغییر کاربری سازه
راهکارهای بهسازی لرزه ای سازه ها
راهکارهای بهسازی لرزه ای سازه ها

راه های بهسازی لرزه ای سازه ها

جهت ارائه راه های مناسب بهسازی سازه در ابتدا باید ساختمان مورد نظر توسط کارشناسان و مشاوران بهسازی با دقت، تحلیل و مطالعه شود. جهت انجام مطالعات بهسازی لرزه ای سازه و ارزیابی میزان آسیب پذیری لرزه ای آن باید اطلاعات مربوط به خصوصیات لرزه ای سازه (زمان تناوب و نسبت میرایی) و اطلاعات مربوط به مشخصات مصالح به کار رفته در سازه محاسبه گردد. در مراحل بعدی مطالعات بهسازی لرزه ای سازه جهت ارائه راهکار بهسازی مناسب، نیازمند جمع آوری اطلاعات در حیطه پیکربندی و سیستم سازه می باشد. این اطالاعات شامل موارد زیر می باشد:

 • نوع سازه
 • ‌اندازه های مقاطع
 • نحوه قرارگیری میلگرد ها در بتن
 • نحوه ی اتصال اجزای سازه به یکدیگر
 • اعضای موثر در مقاومت نهایی سازه
 • باربری ساختمان

ضمنا جهت تحلیل سازه لازم است اطلاعات اجزای اصلی و غیر اصلی ساختمان و جزئیات آنها به دقت تعیین و شبیه سازی (مدل سازی) گردد. یکی دیگر از مشخصه های مهم در ارائه راهکارهای بهسازی لرزه ای سازه ارزیابی کیفی پی و شالوده سازه می باشد که شامل موارد زیر می باشد:

 • ویژگی های خاک محل احداث ساختمان
 • مشخصات ژئوتکنیکی خام
 • موقعیت قرارگیری سازه و هندسه آن
 • مشخصات فنی میلگردهای به کار رفته در بتن

جمع آوری اطلاعات برای ارائه یک راهکار مناسب بهسازی لرزه ای سازه از طریق راه های زیر قابل دست یابی است:

 • بازدید محلی
 • ‌نمونه گیری
 • حفاری و بررسی نتایج مربوط به آن
 • آزمایش ها

یکی از نکات بسیار مهم که طی مطالعات پیش از بهسازی لرزه ای ضرورت دارد، ‌بررسی تفاوت های احتمالی مندرجات نقشه های سازه با آنچه اجرا شده است می باشد که با بازدید از سازه قابل درک است. بازدید از سازه علاوه بر موارد ذکر شده امکان تشخیص آسیب های ظاهری سازه نظیر نشست پی که باعث افزایش آسیب پذیری ساختمان در هنگام وقوع زمین لرزه می شود را نیز فراهم می کند.

بهسازی موضعی ساختمان

بهسازی موضعی ساختمان جهت بهبود عملکرد اجزای ضعیف سازه و با هدف افزایش سختی اعضای ساختمان در برابر سطوح مختلف زلزله صورت می گیرد که نیازمند رعایت برخی ضوابط و الزامات می باشد:

 1. بهسازی موضعی اجزای ساختمان نباید سبب کاهش سطح عملکرد اولیه ساختمان شود.
  1. بهسازی موضعی ساختمان باید به نحوی باشد که باعث افزایش انتقال نیروهای ناشی از زلزله در اجزایی از سازه که دارای وضعیت بحرانی هستند، نشود.
ضوابط و الزامات بهسازی موضعی ساختمان
ضوابط و الزامات بهسازی موضعی ساختمان

مطالعات بهسازی لرزه ای

پیش از ارزیابی سازه و جهت اطلاع از میزان آسیب پذیری ساختمان لازم است ویژگی های لرزه ای سازه مثل میرایی و مشخصات مصالح به کار رفته در ساختمان به دقت مورد ارزیابی قرار بگیرید تا از این اطلاعات برای مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان استفاده شود.

نسبت میرایی و زمان تناوب سازه از ویژگی های لرزه ای سازه است که می توان با استفاده از نرم افزارهای مربوطه و ضوابط موجود در آیین نامه ها آنها را به صورت تحلیلی محاسبه کرد. ضمنا اسکلت سازه و مصالح به کار رفته در آن نیز سایر شواهد مورد نیاز برای انجام مطالعات بهسازی لرزه ای را در اختیار ما می گذارد.

در صورت الزام در داشتن خصوصیات لرزه ای واقعی سازه در برخی پروژه های حساس می توان با توجه به امکانات و شرایط موجود از طریق ثبت ارتعاشات محیطی با دستگاه های کالیبره شده به مقادیر واقعی این اطلاعات دست پیدا کرد و پس از تحلیل و نتیجه گیری مقادیر به دست آمده با نرم افزار های مربوطه، برآورد صحیح آنها را ثبت کرد.

آزمایش های غیر مخرب در بهسازی لرزه ای سازه

آزمایش های غیر مخرب در بهسازی لرزه ای بدون نیاز به نمونه برداری و به دنبال آن ایجاد اختلال در سازه، امکان تحلیل و بررسی خصوصیات و مشخصات فنی ساختمان را به کارشناسان می دهد. لازم به ذکر است انجام آزمایش های غیر مخرب در سازه باید توسط کارشناسان با دانش لازم و تحلیل آنها از راه های مورد تایید انجام پذیرد. آزمایش های غیر مخرب بهسازی لرزه ای برای تحلیل سازه در سازه های فولادی و بتنی قابل انجام می باشند.

برای انجام آزمایش های غیر مخرب در سازه های فولادی، آزمایش های پیشنهادی مشابه آزمایش کیفیت جوش است. طی آزمایش های غیر مخرب در اسکلت های فولادی جهت انجام بهسازی لرزه ای ویژگی های زیر بررسی می گردد:

 • ضخامت پوشش رنگ
 • میزان خوردگی فلز‌
 • ابعاد ترک ها
 • مقاومت گسیختگی فلز و …

بخش مهمی از کنترل کیفیت در آزمایش های غیر مخرب بهسازی لرزه ای سازه های فولادی نیز بازرسی چشمی می باشد.

همین آزمایش های غیر مخرب بهسازی لرزه ای در سازه هایی با اسکلت بتنی در تشخیص کاستی های بتن کاربرد دارند.

به کمک آزمایش های غیر مخرب بهسازی لرزه ای در اسکلت بتنی می توان به اطلاعات مهمی نظیر:

 • میزان یکنواختی
 • مقاومت فشاری
 • محل و ابعاد میلگردها و …

دست پیدا کرد.

روش هایی که عموما برای تعیین ضعف های داخل بتن در آزمایش های غیر مخرب استفاده می شود شامل:

 • انعکاس امواج صوتی
 • سرعت عبور امواج فراصوت
 • آزمایش های رادیوگرافی
 • آزمایش های الکترومگنتیک و …

می باشد.

روش های مختلف تعیین ضعف بتن
روش های مختلف تعیین ضعف بتن

همین آزمایش های غیر مخرب را می توان برای بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی و مقاوم سازی ساختمان های قدیمی نیز استفاده کرد.

هرگونه تغییر در چگالی، مدول الاستیسیته، محل قطع شدن آجر چینی ها و بررسی ترک های موجود به کمک آزمایش های غیر مخرب بهسازی در سازه های بنایی قابل دستیابی و ارزیابی می باشد.

شکست دیوار آجری تحت اثر زلزله - ایستاسازه
شکست دیوار آجری تحت اثر زلزله

آزمایش های مخرب در بهسازی لرزه ای سازه 

به دلیل احتمال ایجاد عدم پایداری، زمان و هزینه زیاد انجام آزمایش های مخرب باید سعی بر این باشد که تا جای ممکن از انجام آزمایش های مخرب در بهسازی لرزه ای سازه جلوگیری کرد و با جایگزینی آزمایش های غیر مخرب در کنار استفاده از شواهد و مدارک موجود به تحلیل و ارزیابی اطلاعات لازم پرداخت.

در صورت لزوم برای انجام آزمایش های مخرب بهسازی لرزه ای، لازم است نمونه برداری با دقت لازم و کنترل حداقل میزان تنش انجام گیرد و پس از آن نقاطی که نمونه برداری شده فوراً ترمیم گردند تا از هرگونه خطر احتمالی جلوگیری شود.

مدلسازی ساختمان در بهسازی لرزه ای

ارائه بهترین راهکار بهسازی لرزه ای ساختمان باید بر اساس آزمایش های صورت گرفته و تحلیل و بررسی وضعیت سازه موجود در قالب یک مدل برآورد شود که مدلسازی تحلیلی نامیده می شود. تمامی مقاطع و اندازه های به کار رفته در مدل سازی بهسازی لرزه ای در صورت عدم تغییر، خسارت یا انحراف ناشی از آسیب های لرزه ای بر اساس همان نقشه های اجرایی سازه در نظر گرفته می شود و در غیر این صورت لازم است ابعاد مقاطع جدید طی یک بازرسی وضعیت جدید اندازه گیری و برآورد شود.

بهسازی لرزه ای ساختمان با استفاده از سیستم لوله ای

تا کنون استفاده از قاب خمشی یکی از سیستم های متداول در بهسازی لرزه ای ساختمان بوده است اما باید توجه داشت که بهسازی لرزه ای ساختمان های بلند مرتبه به این روش خطراتی نیز دارد که بهتر است در بهسازی لرزه ای سازه های مرتفع از یک روش برای جایگزینی قاب های خمشی استفاده کرد. برای درک بهتر این مطلب توجه داشته باشید که ساختمان های بلند مرتبه که دارای طبقات زیادی می باشند در برابر نیروهای جانبی از سختی کافی برخودار نیستند و در معرض بادهای شدید یا نیروهای جانبی ناشی از زلزله ممکن است به حرکت در بیایند. به همین دلیل سیستم قاب خمشی برای تامین سختی چنین سازه هایی در برابر فشار های جانبی گزینه مناسبی نمی باشد. یکی از سیستم های جدید برای بهسازی ساختمان های بلند مرتبه استفاده از سیستم لوله ای می باشد.

سیستم لوله ای از دو قاب خارجی و داخلی تشکیل شده است. قاب داخلی در سیستم لوله ای در واقع مجموعه ای از تیرها، ستون ها و یا دیوارهای برشی در یک سازه می باشند که قابلیت تحمل نیروهای برشی ناشی از بارهای جانبی را دارد و قاب خارجی آن از ستون هایی با فاصله کم از یکدیگر به علاوه تیرها تشکیل شده است که در بخش خارجی ساختمان احداث می شوند و دارای عرض وسیع تری می باشند و وظیفه تحمل در برابر فشارهای جانبی ناشی از زمین لرزه را دارد. این سیستم، ترکیبی از جنس فولاد و بتن است که امکان استقامت در برابر نیروهای جانبی را به سازه می دهد.

از مزایای این سیستم اقتصادی بودن آن نسبت به اجرای قاب خمشی می باشد. به علاوه این سیستم وزن سبکی دارد که علاوه بر بهسازی لرزه ای ساختمان امکان افزودن ظبقات را به سازه می دهد.

ضمناً لازم به ذکر است همانند تمام روش ها در بهسازی لرزه ای، این روش نیز معایبی دارد که می توان به امکان بروز لنگر برشی در سازه اشاره کرد که این ویژگی ممکن است به کارگیری حداکثر مقاومت ساختمان را محدود کند.

بهسازی لرزه ای ساختمان با بادبند

استفاده از بادبند یا قاب های مهاربند در بهسازی لرزه ای ساختمان عموماً در ساختمان هایی با ارتفاع معمول کاربرد دارد و همانطور که پیش تر به آن اشاره شد برای بهسازی ساختمان های بلند مرتبه توصیه نمی گردد. بادبندهای مورد استفاده در دو نوع بادبند هم محور و برون محور وجود دارند.

بهسازی لرزه ای ساختمان با استفاده از بادبند هم محور سبب کاهش جا به جایی جانبی ساختمان تحت نیروهای ناشی از زلزله می گردد. ضمناً در این مدل بهسازی، به دلیل محوری بودن انتقال نیروهای جانبی، از نظر اقتصادی نیز به صرفه است. ضمناً نحوه طراحی و اجرای بهسازی با بادبندهای هم محور از سهولت کافی برخودار است. اجرای بادبند هم محور جهت بهسازی در این روش عموماً به دو شکل صورت می گیرد. یا بادبندها از نقطه تقاطع محور تیر و ستون ها گذر می کنند یا در محل تقاطع محور های دو بادبند احداث می گردند. البته باید توجه داشت که بهسازی ساختمان با این روش، سازه را زمان احداث درها و پنجره ها از نظر معماری با مشکلاتی مواجه می کند. از معایب بهسازی ساختمان با بادبند هم محور لازم است به احتمال وقوع پدیده کمانش و به دنبال آن کم شدن ویژگی شکل پذیری سازه ها اشاره کرد. اما بهسازی لرزه ای با بادبند برون محور این ضعف موجود در بادبندهای هم محور را ندارد. در واقع در سیستم بهسازی لرزه ای با بادبند برون محور دو ویژگی اساسی یعنی سختی جانبی زیاد و جذب انرژی بالا یا به بیان دیگر خاصیت شکل پذیری زیاد، همزمان با یکدیگر وجود دارند. تعبیه سیستم بادبند برون محور با اندکی انحراف از محل تیر است که اصطلاحا به این تیر، تیر پیوند می گویند.

افزودن مهاربند فولادی به ساختمان بتنی
افزودن مهاربند فولادی به ساختمان بتنی

بهسازی لرزه ای ساختمان با دیوار برشی

از روش اجرای دیوار برشی برای بهسازی لرزه ای ساختمان غیر مرتفع استفاده می گردد. هدف از اجرای دیوار برشی افزایش مقاومت سازه در سمتی که وزش باد بیشتر است می باشد، به همین دلیل آنها را در دو انتهای مخالف سازه احداث می کنند.

نحوه عملکرد دیوار برشی جهت بهسازی ساختمان در برابر نیاز به تامین مقاومت پیچشی چندان مطلوب نمی باشد و در حد تامین حداقل مقاومت لازم است.

مقاوم سازی ساختمان با افزودن دیوار برشی بتنی - ایستا سازه
مقاوم سازی ساختمان با افزودن دیوار برشی بتنی

تفاوت بهسازی لرزه ای با مقاوم سازی چیست؟

چنانچه پس از بررسی سازه معلوم گردد، ظرفیت سازه با نیاز لرزه ای آن برابر نیست، اعلام می گردد که آن سازه در برابر بار جانبی آسیب پذیر است و به عبارت دیگر نیاز به بهسازی دارد.

در بهسازی، هدف آن است که بتوان به طریقی ظرفیت سازه را با نیاز لرزه ای سازه برابر ساخت.

در برخی موارد ظرفیت سازه افرایش داده می شود تا با نیاز لرزه ای آن برابر شود. به این افزایش ظرفیت سازه مقاوم سازی می گویند.

مقاوم سازی می تواند با افزایش سختی (افزودن مهاربند، دیواربرشی و …) و یا افرایش مقاومت (ژاکت بتنی و فولادی و …) انجام شود.

مقاوم سازی تیر با استفاده از ژاکت بتنی - شرکت مهندسی ایستا سازه
مقاوم سازی تیر با استفاده از ژاکت بتنی

در برخی موارد هم می توان به جای آنکه ظرفیت سازه افزایش داده شود تا به نیاز لرزه ای برسد، نیاز لرزه ای را کاهش داد تا به ظرفیت سازه برسد.

کاهش نیاز لرزه ای سازه نیز می تواند از طرق مختلف انجام شود. مانند:

 • افزایش شکل پذیری
 • کاهش جرم
 • کاهش نامنظمی
 • استفاده از روش های نوین طرح لرزه ای مانند استفاده از جداسازی لرزه ای، میراگرها و …

در نتیجه مقاوم سازی یکی از روش های بهسازی لرزه ای سازه است.

همچنین می توان نتیجه گرفت که «مقاوم سازی» جزئی از یک کل به نام «بهسازی لرزه ای» است و اطلاق نام جزء به کل و کاربرد واژه «مقاوم سازی» به جای «بهسازی لرزه ای» گمراه کننده است و این شبهه را ایجاد می کند که همانند یک قرن پیش، هنوز تنها به مقاومت فکر می شود و انجام تقویت سازه و اجزای سازه ای ساختمان موجود در برابر زلزله مورد نظر است. این کار اگر غیرممکن نباشد، بسیار مشکل، پرهزینه و زمان بر است، در حالیکه «بهسازی لرزه ای» جامع نگر و فراگیر است و همه اجزا و عناصر ساختمان، اعم از سازه ای و غیر سازه ای را شامل می شود و می تواند به درجات مختلف صورت گیرد و با رعایت موازین بهسازی لرزه ای، متناسب با امکانات می توان ایمنی را کم یا زیاد اختیار نمود و زمان و هزینه لازم برای بهسازی را کاهش یا افزایش داد. به عبارت دیگر، فرق «مقاوم سازی» با «بهسازی لرزه ای»، فرق موجود بین یک «جزء» محدود و غیر قابل انعطاف با یک «کل» فراگیر و انعطاف پذیر است.

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

در زمینه طراحی و مشاوره بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه تخریب و خاکبرداری بیشتر مطالعه کنید : 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

انواع موج شکن و طراحی آن ها (Types of Breakwater)

موج شکن ها سازه هایی هستند که جهت ایجاد آرامش [...]


بیشتر بخوانید

تحلیل و طراحی پی ماشین آلات (Machine Foundation)

پی ماشین آلات عموما علاوه بر بارهای استاتیکی ناشی از [...]


بیشتر بخوانید

سد باطله چیست؟ انواع سدهای باطله و کاربرد آن ها (tailing dams)

شرکت های معدنی مختلف به دنبال افزایش منافع اقتصادی خود [...]


بیشتر بخوانید

آزمایش هم ارز ماسه یا ارزش ماسه ای (SE) (sand equivalent test)

نسبت ماسه به ریزدانه ها (سیلت و رس) در خاک [...]


بیشتر بخوانید